Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#101

Nefstir seni yola koyan,
Yolda kalır nefse uyan.

Yunus Emre

 

Ele geleni yersin
Dile geleni dersin
Böyle dervişlik dursun
Sen derviş olamazsın.

Yunus Emre

 

Aklı olan korkmak gerek,
Nefs elinden, hırs elinden

Yunus Emre

#658

Bir kez gönül yıktın ise

 Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise

Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara

Göz odur ki Hakk’ı göre

Er odur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka matahların satar

Yükü gevherdir tuz değil

 

Yunus Emre Hz.leri

#1300

Yunus Emre (k.s) Tapduk Emre Hazretleri’nin mürididir. Nakledildiğine göre, yıllarca sırtında şeyhinin dergâhına odun taşıdı, hizmet etti. Bu odunlar arasında bir tek eğri odun bulunmazdı. Bir gün Tapduk Emre (k.s) sordu:

-Ey Yunus nedir bu hal? Bu odunlar arasında bir tek eğrisine rastlamak mümkün değil.

Yunus Emre şu cevabı verir:

-Sultanım! Bu kapıya odunun bile eğrisi yakışmaz.

#1386

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir.

Yunus Emre (k.s)

#1409

Bu dünya da kim güldü ki sen gülesin.

Yunus Emre 

#1722

Dünya malı, hakikatin farkında olmayan kimse için pişmanlık sebebidir. Çünkü o kendisini mülkün gerçek sahibi sanır. Malı temizlemek için zekâtını vermez. Emanetçi olduğu unutur, vekilliğini hakkıyla yerine getiremez. Daha da ileri gider, ölümü unutur.

Hak aşığı Yunus Emre ne güzel söylemiştir:

“Mal sahibi mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi,

Mal da yalan mülk da yalan,

Var biraz da sen oyalan.”

#1916

Yûnus Emre ne güzel söylemiş;
Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldık, döndük mezara!

 Etiketler