Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#376

Niceleri oturmak için evler inşa ederler. Fakat evlerine oturamadan mezarlarına yerleşirler.

#1234

Bir zengin öldü. Bir köşk ile iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi: “Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişah idim. Çok yaşadım. Mezarda yüz otuz sene kaldım. Sonra, toprağımla çanak çömlek yaptılar. Kırk sene evlerde kullandılar. Kırıldım. Sokağa atıldım. Sonra, benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de, benim gibi olacaksınız” dedi.

#1605

Ebu Hasan Bûşencî k.s.’un vefatından sonra dervişin biri mezarının başına geldi. Dua ederek Hak Teâlâ’dan dünyalık bir şeyler istedi. Gece olunca rüyada Ebu Hasan Buşencî’yi gördü. Diyordu ki: Ey Derviş! Mezarımızın başına gelince burada dünyayı isteme! Şayet dünyayı isteyeceksen, dünya beyi olanların mezarlarının başına git. Buraya gelince himmetini yüce tutarak iki cihandan alakayı kes, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını iste.

#1916

Yûnus Emre ne güzel söylemiş;
Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldık, döndük mezara!

 Etiketler