Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1909

Aşk ehlinin gözleri, seher vakti uyanık olur. Gönül ehlinin ruhları, seher vakti sırlarla dolar. Cenâb-ı Hak her gece nidâ eder; “İsteyen yok mu?” Seher vakti kim ne isterse muradına erer.

#1920

Cahil ile sakın lâtife yapma! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Hazret-i Ali (k.v)

#2003

Allah’ın dostluğunu, yakınlığını kazanmak isteyen kimse, günahları için çokça ağlasın.

#2023

Âlimler, asırların, devirlerin ışıklarıdır. Her âlim, zamanın insanlarını aydınlatan bir kandildir. Âlimler olmasa, insanlar karanlıkta kalır ve insanlığını kaybederler.

Hasan-ı Basri Hz.leriEtiketler