Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#41

Süleyman (a.s.) Hüdhüd kuşunu Sebe Kraliçesi Belkıs’a gönderdiği zaman, bütün kuşlar Hüdhüd’e çıkışırlar:

“Sakın Belkıs’ın ülkesine gitme! Yolda seni keskin nişancılar mutlaka vurup öldürürler.”

Hüdhüd onlara cevaben:

“ Avcılar benim kılıma bile dokunamazlar, zira benim yanımda besmele var.” der.

Gerçekten de hepsi birbirinden keskin nişancılar, Hüdhüd’ü hedef almışlar fakat vuramamışlardır. Hüdhüd sağ salim görevini yapıp Hz. Süleyman’ın (a.s) mabedine geri dönmüştür.

#350

Rabbimizin bizlere ihsanı olan çok kıymettar nimetlerin makbul fiyatları, başta bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde elhamdülillah demektir.

#638

Besmele ve selam ile girilen ve çıkılan bir ev, barındırdıklarına her daim huzur, selamet ve mutluluk verir.

#824

 

Bir gün ashâb-ı kirâm:
“Yâ Rasûlallah! Yiyoruz, fakat karnımız doymuyor,” diyerek bunun sebebini sormuşlardı.
Rasûl-i Ekrem Efendimiz:
“O halde siz ayrı ayrı yiyorsunuz”, buyurunca ashâb-ı kirâm:
“Evet, öyle yapıyoruz,” dediler.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v):
“Yemeği birlikte yiyin ve besmele çekin ki, yemeğiniz bereketli olsun” buyurdu.

#1861

Bediüzzaman Said Nursi “Besmelenin sırlarını” açıklarken, birinci sır’da, gözlerden kaçan çok, önemli bir inceliğe dikkat çeker. O da Besmele’de yer alan, Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin hem manaları, hem de diziliş sıralarıyla ortaya koydukları ince ve derin sır.

Allah ismi, bütün ilahi isimleri ve sıfatları içine almaktadır. Rahman, “Bütün canlılara merhamet ederek onların rızıklarını veren ve her türlü ihtiyaçlarını gören, “manasına gelir. Rahim ise, “Allah’ın, mü’minleri lütfuyla cennete, kâfirleri adliyle cehenneme koymasını” ifade eder.

#1948

Bir müslümanın en belirgin vasfı merhametidir. Her zaman bir işe başlarken çektiğimiz besmelede, Allah Teâlâ bize kendisinin merhamet sahibi olduğunu telkin eder. Merhamet, müslümanın şahsiyet özelliğidir.

#6382

Besmele, bir ayet olduğu halde Kur-an'da 114 defa geçmesi onun fazilet ve önemini göstermektedir.

#6384

Her hayırlı işe Besmele, ya da diğer tabir ile ''Allah'ın adıyla başlamak", inanan insanlar için adeta her kapıyı açan bir anahtar gibidir.

İşine Besmele ile başlayan kulunu Allah-ü Teâlâ aciz de bırakmaz, yalnız da bırakmaz.Etiketler