Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#32

Şeytan malı ya israf ettirir veya cimrilik ettirir. Hayra harcamaktan alıkoyar. Yoksul olursun, elin daralır diye korkutur. Sadakanın malı azaltmayacağı ise ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma benzer.  Allah dilediğine daha fazla da verir.” (Bakara Suresi, 261) Peygamber efendimiz (a.s.m.), yemin ederek: ‘’Sadaka vermekle mal azalmaz’’ buyurdu.

#574

Zenginlik istersen kanaat yeter.

Kanaat, israfı defeder, şükrü ise davet eder.

#587

 Lüzumlu lüzumsuz alıp tükettiklerimiz yüzünden günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Evet, ülkemizde günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Yani her gün “israf’ın sırtı biraz daha fazla sıvazlanıyor. Yani her gün küresel ısınmaya ve küresel sermayeye tam destek veriliyor. Yani, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.” Ayet-i Kerimesini unutan insan, müsrif olmanın bedelini, hayatının içini boşaltarak ödüyor.

#1231

Ebu Müslim-i Saftar, evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemi ile yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönden bir rüzgâr çıktı. Dalgalar yükseldi. Gemi batacak gibi oldu. Gemide olan yükü denize attılar. Yardım istediler. 
Ebu Müslim diyor ki:
Bizimle beraber gemide kim olduğu bilinmeyen bir köylü vardı. Yanında bir mushaf vardı. Oradan kalktı ve mushafı elinin üzerine koydu ve şöyle yalvararak dua etti: “Ya Rabbi! Eğer bir kimsenin elinde dünya sultanından bir mektup bulunursa, hiç kimse ona saldıramaz, zarar veremez, belalardan emin olur.” Mushafı kaldırdı ve “Ya Rabbi! Bu senin kitabındır, bunu bize verdin. Ellerinde senin kitabın bulunan kullarını suda boğmak keremine yakışmaz. Bizi tehlikeden kurtar”dedi.
Derhal dalgalar döndü ve deniz süt liman oldu ve sağ salim gittik. 

#1251

Süfyan-ı Sevri Hazretleri anlatır: 
Kâbe’yi tavaf ederken, her adımda salâvat okuyan birini gördüm. Ona; “Sen gerekli duaları bırakıp hep salâvat okuyorsun. Her yerde okunacak dua var” dedim. “Sen kimsin?” dedi. Ben de kendimi tanıttım. “Sen avamdan değilsin, âlimsin, sana anlatayım” diyerek başladı: 
Babamla Beytullah’a gitmek üzere yola çıkmıştık. Yolda babam hastalandı. Onu tedavi etmek için epey uğraştıysam da babam vefat etti. Baktım, ölünce yüzü karardı. Yüzünü kapattım. Yanında uyuya kalmışım. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü hiç kimse görmemiştim. Çok güzel kokuyordu. Babamın yanına geldi. Yüzündeki örtüyü kaldırıp elini babamın yüzüne sürdü. Babamın siyah yüzü nurlandı, bembeyaz oldu. Bu zata kim olduğunu sorunca, “Ben Resulullahım. Baban, ömrünü boşa harcadı. Fakat bana çok salâvat okurdu, şimdi sıkıntıda olduğunu bildirdiler, kendisi de benden yardım istedi. Çok salâvat okuyan mümine ben elbette yardım ederim” buyurdu. Uyanınca babamın yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. İşte bu yüzden her yerde Peygamber efendimize çok salâvat okuyorum.

#1548

Çok yemek hem büyük israftır. Hem de sağlığımızı yani Allah’ın emanetini tehlikeye atmaktır.

#1654

Bir gün Kureyşli bir grup, aslen İranlı olan Selman-ı Fârisî r.a. Hazretlerinin yanında asaletleriyle övünmeye başlarlar. Selman-ı Fârisî onları dinledikten sonra der ki:

Benim övünecek bir tarafım yok. Çünkü bir damla sudan yaratıldım. Yine bir cesede dönüşeceğim. Sonra kıyamet günü terazi karşısına gideceğim; eğer sevabım ağır gelirse iyi ve üstün bir insanım, yok hafif gelirse düşük bir insanım.

#1664

Mürit, yerken ve içerken bir lokma veya bir yudum dahi israf etmez. Yani yemeği hırsla, aç gözlülükle ve Rabbinden gafil bir kalple yemez. Çünkü gafletle yenilen bir lokma daha çok gaflete, Allah’ı hatırlayarak yenilen bir lokma ise daha çok huzura sebep olur.

#1741

İsraf insanı bencil yapar. Böyle bir kalp, fırlatıp attığı şeyin bir yoksulu sevindireceğinden hiçbir vakit haberdar olamaz. Bu durum, gayretullaha şiddetle dokunur ve şükürsüz insan, sosyal ve iktisadi patlamalarla bunun cezasını çeker

#1793

Günümüzde kanaatsizlik ve israf, almış başını gitmiş. İhtiyaç olmayan şeylerin peşinde ömürler beyhude tüketilmekte.

Daha yenisini, daha güzelini ve en son moda olanı istemek, nefsanî arzuların en başında yer almıştır.

#1999

Affın en güzeli, hasmını ezmeğe muktedir iken yapılanıdır.

Ömer bin AbdülazizEtiketler