Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#126

Marifetsiz ve faziletsiz insanlarda kibir, marifet ve fazilet sahibi insanlarda ise tevazu daha çok görülür.

 

#181

Diyojen’e, sürekli faziletten, dürüstlükten dem vurup gerektiği gibi yaşamayanlar hakkında ne düşündüğünü sordular. Bu soruya şöyle cevap verdi:

 “Onlar, çok güzel sesler çıkardıkları halde, hiçbir şey hissetmeyen musiki aletlerine benzerler.”

#440

Bir kişiye dinden bir mesele öğretmek, yüz nafile hacdan daha faziletlidir.  

 

#833

Bayezid-i Bistami çocukken bir gün cami avlusunda oynuyordu. Oradan geçmekte olan Şakîk-i Belhî kendisini görüp; 

Bu çocuk büyüyünce zamanının en büyük velisi olacak, buyurdu. 

Yine bir gün hâdis âlimlerinden bir zat onu görünce çok hoşuna gitti. Zekâ ve anlayışını ölçmek için sordu: 

Güzel çocuk, namaz kılmasını güzelce biliyor musun? 

Bayezid-i Bistami de ona; 

Evet Allah (c.c) dilerse becerebiliyorum, cevabını verince; 

Nasıl? diye sordu. 

Bayezid-i Bistami de; 

Buyur ya Rabbi! Emrini yerine getirmek üzere tekbir alıyor, Kur'ân-ı Kerimi tane tane okuyor, tazim ile rükûya varıyor, tevazu ile secde ediyor, vedalaşarak selâm veriyorum, deyince, o zat hayran kalarak;

Ey sevgili ve zeki çocuk! Sende bu fazilet ve derin anlayış varken, insanların gelip başını okşamalarına niçin izin veriyorsun?" diye sordu. 

Bayezid-i Bistami de; 

Onlar beni değil, Allahü Teâlânın beni süslediği o güzelliği mesh ediyorlar. Bana ait olmayan bir şeye dokunmalarına nasıl engel olabilirim? cevâbını verdi.

 

 

#1405

Abdullah bin Mesud (r.a.) bir gün dostlarına şöyle dedi:

Sizler sahabilerden daha çok namaz kılıyor, daha çok gayret gösteriyorsunuz. Fakat onlar sizden daha faziletliydiler.

Sordular:

Bizden neyle daha faziletli oldular?

Abdullah bin Mesud (r.a.) şöyle cevapladı:

Onların dünyaya karşı sizden daha uzak ve ahirete karşı sizden daha düşkün idiler.

#1718

Mülkün gerçek sahibi Allah Teâlâ’dır. Kaza ve kader O’nun kudret elindedir. Fani olan insan ise sadece bir emanetidir. Fakirlik bir kusur olmadığı gibi, zenginlik de bir fazilet değildir. Fakir kimse sabır ve tevekkülle imtihan olunur. Zengin kimse ise, Allah’ın vermekle yükümlü kıldığı malları vermek, dünyaya karşı hırslı olmamakla vazifelidir. Eğer bu vazifesini yerine getirirse, Allah’ın ebedi ihsanına mahzar olur.

#1797

Yeryüzü günahkârların vatanıdır. Günahsız olanlar, dünyaya hiç gelmeyenlerdir. Fazilet, dünyaya günahsız gelip buradan günahsız gitmek değil, günahlarından temizlenmesini bilmektir.

#2000

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir.

Cafer bin Muhammed

 

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamak ise fazilettir.

Câmi Etiketler