Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#62

İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefalet hiç eksik olmaz.

Hz. Süleyman a.s.

#520

Hz. Süleyman (a.s), Hz. Azrail (a.s)’a:

Hangi insanların canlarını alacağını nasıl bilirsin? diye sordu.

Hz. Azrail (a.s)’da:

Ben bu hususta senden fazla bir şey bilmem. İsimler liste halinde önüme gelir. Ben de onların ruhlarını kabz ederim, dedi.

#832

 

Süleymân (a.s)’ın firâsetiyle alâkalı bir rivâyet de şöyledir:
Bir gece, bir koyun sürüsü bir tarlayı harâb etmişti. Tarla sâhipleri, Dâvûd a.s.’a gelip şikâyetçi oldular. Telef olan tarla, kıymet bakımından koyun sürüsüne müsâvî idi. Bunun üzerine Dâvûd a.s., koyunların tarla sâhibine verilmesine hükmetti. Süleymân (a.s), o sırada küçük yaşta olmasına rağmen:
“Babacığım, bir yol daha var! Koyunları tarla sâhibine borç olarak verelim; sütünden ve yününden istifâde etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin. Tarla eski hâline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de, sürüyü sâhibine teslîm etsin!” dedi.
Dâvûd (a.s) bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti.

#1050

Süleyman (a.s) insan ve cinden meydana gelen ordusu ile kuşlar da başı üzerinde gölge ederek giderken karşılaştığı bir âbid dedi ki:

-Ey Dâvud aleyhisselâmın oğlu, Allah-ü Teâlâ sana ne muazzam bir mülk vermiştir. Süleyman (a.s), cevaben:

-Müminin amel defterindeki bir tesbih bu mülkten daha iyidir. Bu mülk kalmaz. Fakat o tesbih kalır, buyurdu.

#1282

Bir gün Hz. Davud (a.s) oğlu Hz. Süleyman (a.s)’a şu nasihatte bulunur:

Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şey ile belli olur:

Allah-ü Teâlâ’nın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında, Ona tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi,

O’nun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması,

O’nun mübtela kıldığı belalara karşı ise güzel bir sabra sahip olmasıdır.

#1765

Ahlâklı kadın erkeğin başında bir taçtır. Onu takdir etmeyen erkek ahmaktır.

Hz. Süleyman a.s.Etiketler