Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#82

Mürüvvet, kişinin Allah ve kulları yanında kınanmasına sebep olacak şeyleri terk etmektir.

Hasan-ı Basri 

#119

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.

Hasan-ı Basri

#462

Eğer Âdemoğlunun her ameli güzel ve eksiksiz olsaydı, kendini beğenmiş olmaktan nefsini helâk ederdi. Fakat Allah-ü Teâlâ onu, rahmetiyle kusurunu görme durumunda yaratmıştır.

Hasan-ı Basri Etiketler