Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#138

Herkesin dünyadan dert yanmasının en önemli sebebi insanoğlunun sadece ahirette bulunabilecek huzur ve saadeti dünyada aramasından kaynaklanmaktadır.

Bir insan kavak ağaçlarının bahçesinde yüz sene dolaşsa, bir tane dahi hindistan cevizi bulamaz. Çünkü onun mekânı başka diyardadır.       

Cenab-ı Hak, insanlara peygamberler (a.s) ve kitaplar göndererek gerçek mutluluğun ahirette ve cennette olduğunu ve oraya kavuşmanın yollarını beyan buyurmuştur.

Bu yoldan gitmeyen ve dünyanın bir sınama yeri ya da öğrenme mekânı olduğunu anlamayan kimseler, gayrimeşru lezzet ve zevklerle kendilerini avutup tatmin etmeye çalışmakta, böylece hem dünyada divane olup hem de ahirette ebedi saadeti kaybetmektedirler.

#1875

Nasıl ki tedavülden kalkmış paralar, bir müddet sonra geçersiz kılınırlar sahte değillerdir, ancak yürürlükten kaldırıldıkları için yenileriyle amel edilir.

Kur’an-ı Kerim de böyledir. Onun gelmesiyle diğer kitapların hükmü kalkmıştır. Buna inanmak ve ona göre amel etmek de Müslümanlığın gereğidir.Etiketler