Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#48

İnsanlar İskender geliyor diye koşuşuyorken, Diyojen yerinden kımıldamadı bile. “Sen ne yapıyorsun, gelenin kim olduğunu biliyor musun?" diye onu tartakladılar. İskender, “Durun, dokunmayın!” dedi. Sonra da, “Görmüyor musun? İskender geliyor, diye insanlar yerlere kapanıyorlar. Sen İskender’i tanımıyor musun?” dedi.

Diyojen: “Tanıyorum. İyi tanıyorum ve sizi de iyi biliyorum” diye cevap verdi.

İskender: “O halde söyle! Kimim ben?”

Diyojen: “Esirimin esirisin” dedi.

İskender sarsıldı. Yerinde duramadı ve atından indi. “Ne demek bu?” dedi.

Diyojen: “Sen, toprak için savaşıp insan öldürüyorsun. Dünya da benim esirim, kölem. Sen de benim köleme köle olmuşsun. Kim kime ayağa kalkacak?”

#146

Diyojen’e, gelerek “Hayvanlardan en zararlısı hangisidir?” diye sorarlar. O da şöyle cevap verir:

“Vahşi hayvanlardan daha zararlısı, insanın gıyabında konuşanlar; ehil hayvanlardan daha zararlısı ise, dalkavuklardır.”

#181

Diyojen’e, sürekli faziletten, dürüstlükten dem vurup gerektiği gibi yaşamayanlar hakkında ne düşündüğünü sordular. Bu soruya şöyle cevap verdi:

 “Onlar, çok güzel sesler çıkardıkları halde, hiçbir şey hissetmeyen musiki aletlerine benzerler.”

#410

“Diyojen devamlı surette, “Birtakım ehemmiyetsiz şeylerde, insanların, birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıkları görülüyor; fakat fazilet yolunda öne geçmeye gayret eden hiç görülmüyor.” derdi.

 

#518

Bir adam Diyojen’i uzaktan seyrediyordu. Sonra yanına gelerek şöyle sordu:

“Sen insanlardan farklısın; neden böyle oldun?”

Diyojen bu adama bakarak dedi ki:

“Bir zamanlar ben sizlere benziyordum. Ama korkarım ki, sizlerin bana benzeyeceğiniz zaman hiç gelmeyecek” ve insanların çok düştükleri bir hataya dikkat çekerek sözünü şöyle tamamladı “dengesiz arzular, insanları perişan eden felaketlerin kaynağıdır.”

#705

Diyojen’e, “insanların hep öne geçme gayretini ”sormuşlar.

Şöyle karşılık vermiş:

“Birtakım ehemmiyetsiz şeylerde, insanların, birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıkları görülüyor; fakat fazilet yolunda öne geçmeye gayret eden hiç görülmüyor.”Etiketler