Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#155

“Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz, kendisine gelen kişinin, sözlerinden çok edebini öğrenmesini severdi.”

#831

 

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz, Cebrâîl (a.s)’a sordular:
“Ya’kûb’un Yûsuf’a olan hicrânı ne dereceye varmıştı?”
Cebrâîl (as) da:
“Evlâdını kaybeden yetmiş annenin toplam hicrânına!” cevâbını verdi.
Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz:
“O hâlde onun sevâbı ne kadardır?” diye sordular.
O da:
“Yüz şehîd sevâbıdır. Çünkü O, Allâh’a bir an bile sû-i zan beslemedi.” dedi.

 

#1498

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz hiç mal ve para biriktirmemiş, ancak malını Allah yolunda sarf etme iradesine sahip hiç kimseyi de zengin ve servet sahibi olmaktan men etmemiştir.

#2015

Âlimler, Muhammed s.a.v. efendimizin ümmetine anne ve babalarından daha şefkatlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise ahiret ateşinden korurlar.

Yahya bin Muaz Etiketler