Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#156

Zünnûn Mısri şöyle demiştir: “Allah, İslam’ı bilgi ile süsledi, terbiye ile yükseltti, takva ile şereflendirdi.”

#696

Hz. İsa’ya (a.s) sormuşlar:

Terbiyeni kimden aldın?

Cevaplamış:

Allah beni cahille terbiye etti. Zira cahilin cehaletini gördüm, ondan uzak durdum.

#877

İnsan hayvandan üstün yaratılmış olmasına rağmen, eğer şehvet, gazap ve çirkin huyları terbiye edilmezse hayvandan daha aşağı düşer.

#1401

Tasavvuf nefsi terbiye etmektir.Etiketler