Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#37

 Hz. Âdem (a.s) emir üzerine Mekke’ye gelip Kâbe’yi inşa edince: "Ya Rabbi her işçinin ücreti olur, benimki nedir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, onun isteğini sorunca Hz. Âdem (a.s) dedi ki; “Ya Rabbi zürriyetimden her kim günahlarını benim itiraf ettiğim gibi ikrar ederek bu beyte gelirse, onları mağfiret eylersin.” Cenab-ı Hak da; “Evet istediğin olacaktır.” buyurdu.

#255

Kendisini çok seveni, Hak da sevmez, halk da sevmez.

#446

Cenab-ı Hak affedicidir ancak kul hakkına karışmaz.

 

#1272

Zekât fakire yapılan bir ikram değildir. Mükellef için bir borç, müstahak olanlar için bir haktır. Dolayısıyla vermesi gerektiği halde zekât vermeyenler, Allah’ın bir emrini yerine getirmemek yanında fakirin hakkını da gasp etmiş olurlar.

#1349

Şah-ı Nakşibendî (k.s) Hazretleri bir gün Kâbe’nin önünde ağlayarak dua eden birini görür ve sevinir. Fakat o kişinin kalbine bakınca, dünyalık için ağladığını anlar ve üzülür. Bir başka gün de çarşıda pek çok altın parası olan, bunları saymakla meşgul birine rastlar ve endişelenir. Bu kişinin kalbine nazar ettiğinde ise endişesi sevince dönüşür, çünkü adamın kalbi Allah ile meşgul haldedir. Bunun üzerine “halk içinde Hak ile” olunması gerektiğini söyler.

#1424

Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi, ya onu dünyaya küstürür, ya da dünyayı ona…

R. NurEtiketler