Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#275

Müslümanları terörist olmakla suçlayan batılı Hıristiyan âlemi 1. ve 2. Dünya savaşlarının vuku bulmasına ve bu sebeple on milyonlarca insanın ölmesine ve büyük bir maddi ve manevi yıkımın yaşanmasına sebep olan vahşi barbarların, Hıristiyanlık inancına mensup kişiler olduklarını asla unutmamalıdırlar.Etiketler