Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#292

Benim ki benim, senin ki senin! Bu şeriattır.

Senin ki senin, benim ki de senin! Bu tarikattır.

Ne senin ki senin ne benim ki benim her şey Allah’ın…

Bu da hakikattir.

#349

Kanun kendi başına iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir Hâkim olacaktır. Kanun, kendiliğinden bir iş görebilseydi, mahkemelerde hâkime lüzum kalmazdı.

Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk’ın kâinatın sevk ve idaresinde hükümferma olan bir nevi şeriatıdır ki, buna “tekvini şeriat” denir.

#349

Kanun kendi başına iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir Hâkim olacaktır. Kanun, kendiliğinden bir iş görebilseydi, mahkemelerde hâkime lüzum kalmazdı.

Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk’ın kâinatın sevk ve idaresinde hükümferma olan bir nevi şeriatıdır ki, buna “tekvini şeriat” denir.

#1365

Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur. Hurafeler ve batıl inanışlar, zayıf akılların dinidir.

#1377

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leriEtiketler