Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#234

Kalb için hiç bir şey, kendisiyle tefekkür meydanlarına girdiği uzlet kadar faydalı değildir.

Hikem-i Atâiye’den

#382

Uzlete çekilen kimse, eğer Hak Teâlâ’yı Peygamber s.a.v.’i ve ashâbını kendisine dost ve yoldaş edinmiş değilse, uzleti tamamen boşa gider.

Mâlik bin Dinar

#1215

Dünyaya düşkün kimsenin, insanlardan ayrı yaşamasının ve uzlete çekilmesinin bir faydası olmaz. Dostu, Allah-ü Teâlâ, nasihatçisi Kur-an’ı Kerim olmayan kimse, şüphesiz yolu şaşırmıştır. Onun uzleti uygun değildir.
 Etiketler