Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#399

Bir kimse, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine,

Bu zamanda hakiki kardeşlikler azaldı. Nerede o, Allah için olan kardeşlikler, eski dostluklar? demişti.

Cüneyd-i Bağdadi, bu sözün sahibine şu karşılığı verdi:

Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın.

Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur.

 

#466

Hallac-ı Mansur, Cüneyd-i Bağdadi Hz.lerinin kapısını çalar. Hz. Şeyh:

Kimsin? diye sorunca,

Hallac-ı Mansur:

Ben Hak! diye cevap verir.

Cüneyd-i Bağdadi, Vahdetü’l- vücudçu Hallaç’a şu karşığı verir:

Sen, Hak değilsin. Belki Hak ilesin.

 

#484

Cüneyd-i Bağdadî Hz.lerine soruldu ki:

İnsan ne zaman gerçek kul olur?    

Allah-ü Teâlâ’dan başkasına kulluk etmeyi terk ettiği zaman, buyurdu.                            

#618

Cüneyd-i Bağdadi k.s. hazretleri şöyle buyurmuştur: “Sufi yeryüzü gibidir, iyisi de kötüsü de üzerine basar. Kötü olan her şey üzerine atılır ama ondan hep iyi şeyler çıkar. Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular, ayrım yapmadan insanların ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.”

Ebu Türab Nahşebi k.s. hazretleri de şöyle buyurur: “Sufi o kişidir ki hiçbir şey onu bulandırmaz, her şey onunla saflaşır.”

#1499

Ebu Bekir Şibli (k.s) Hazretlerine:

En acayip şey nedir, diye soruldu. Buyurdu ki:

Rabbini tanıdıktan sonra O’na asi olan, karşı gelen kalptir. İhlâs, Allah ile kul arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan anlamaz ki bozsun.

Cüneyd-i Bağdadi

#1785

Cüneyd-i Bağdadi henüz çocukken birisi ona sorar:

“Şükür hakkında ne biliyorsun?”

Küçük çocuk Cüneyd der ki:

“Şükür odur ki, Allah‘ın sana verdiği nimetlerle, günah ve kötülük yolunda kuvvet kazanmayasın!..”Etiketler