Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#39

 Hz. Hüseyin r.a. bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı bir şeyler konuştuğunu öğrenir. Bunun üzerine, içi taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp adamın evine gelir ve kapıyı çalar.

Kapıyı açan adam, Hz. Hüseyin’i bir tepsi hurma ile karşısında görünce hayret eder. “Ey Peygamber torunu! Bu nedir?” diye sorar.

Hz. Hüseyin de şöyle der:

“Bunu al, sana getirdim. Hakkımda kötü konuşarak iyiliklerini bana hediye ettiğini öğrendim; ben de yaptığın iyilik karşılıksız kalmasın diye sana bunları getirdim.”

#62

İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefalet hiç eksik olmaz.

Hz. Süleyman a.s.

#259

Başkasına iyilik eden kimse, aslında en büyük iyiliği kendisine etmiş olur.

#401

Kul için dertlerin, belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticesi hayırdır, iyiliktir. Çünkü günahların af olmasına veya ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

#704

İyiliğe iyilikle, kötülüğe adaletle muamele ediniz.

#723

Takva ile yapılan zerre miktarı iyilik ve ibadet, mağrurların dağlar kadar ibadetlerinden daha büyük ve daha üstündür.

Ebû’d Derda r.a.

#1118

Dünya ve ahirette iyilik, sabır ile ele geçer.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1186

İyilik üç şeyle tamam olur:

1. O iyiliği yapmakta acele etmek.
2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek.
3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.

#1526

“Kim ne yaparsa kendisine yapar” denilmiştir. İyilik de kötülük de sonuçta sahibine döner. 

#1686

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bakılmalıdır. Allah için yapılan hiçbir amel, ibadet ve iyilik zayi olmaz. Atalarımız, “Sen bir iyilik yap denize at, balık bilmezse hâlık (yaratıcı) bilir” demişlerdir.

 

#1687

Sabrın başlangıcı çok acı sonu ise bal gibi tatlıdır.

Dertlerin belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticede hayırdır, iyiliktir.

Çünkü kulun günahlarının affolunmasına ve ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

 

#1726

İyilik yapmaya gücün yetmezse bari kötülük yapma.

Feridüddin Attar

#1786

En büyük mutluluk bir başkasını mutlu etmektir.

Victor Hugo

 

Cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin.

Yusuf Has Hacip

#1900

Allâh Teâlâ, kulunun iyiliğini, ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selâmetli yol, ilâhî takdîre râzı olmak ve her hâlükârda şükredebilmektir.

#1997

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.

Lao Tse

#2024

Yüce Allah, Dâvud  a.s.’a şöyle vahyetmiştir.

Yâ Dâvud, âlimler iyilikle emretmeyi ve kötülüğü de nehyetmeyi bıraktıkları zaman, bil ki kendilerinden heybet gider, sefil ve şerli kimselerden olurlar.

Zebur’dan.Etiketler