Mükaşefetül-Kulûb güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#434

İmam Gazali rh. A. Mükaşefetül-Kulûb adlı eserinde şöyle der:

“Cenab-ı Hak, Ümmet-i Muhammed-i insanların en hayırlısı kılmıştır.

Çünkü yolunda mücadele ederler ve onlara yararlı olurlar. Allah Resulü s.a.v. buyurmuştur:

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, en kötüsü de insanlara zararlı olandır.”

 Etiketler