sahabe güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#370

Sahabeler de bizim gibi insandılar diyorlar; fakat biz, onlar gibi insanlar değiliz.

#533

Tâbiinin ( sahabelerden sonraki neslin) tanınmışlarından büyük veli, Ebu Bekir Abdullah b. Müzeni (r.a)  şöyle der:

“Allah Teâlâ üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve çok salih amel edip az istirahat eden kimselerdir.”

 

 

 

 

 

#887

Evliyanın en yükseği, en aşağı derecede olan bir sahabenin derecesine asla yetişemez.

#1039

Sahabe’den Ebu’d-Derdâ r.a. bir gece namaz kıldıktan sonra ağlayarak “Ya Rabbi! Yaratılışımı güzel kıldın. Ahlâkımı da güzelleştir” diye dua etti ve bu hal sabaha kadar böyle sürdü. Sabah olunca hanımı Ümmü’d-Derdâ r.anh'a niçin sabaha kadar böyle dua ettiğini sordu. Ebu’d-Derdâ r.a. şöyle dedi:

- Ümmü’d Derdâ! Bir müslüman kul sürekli ahlâkını güzelleştirmeye devam eder de sonunda güzel ahlâkı onu cennete sokar. Ahlâkını sürekli kötüleştirirse, sonunda kötü ahlâkı onu cehenneme sokar.

#1059

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ondan şöyle bir istekte bulunmuş: 

"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

#1634

İmam-ı Süyûtî r.a., sahabeden herhangi birinin Kur’an-ı Kerim’den on ayet ezberleyince, manalarını iyice anlamadan ve orada istenilen şeyleri kendinde tatbik etmeden diğerlerine geçmediğini yazar.

#1691

Selman-ı Farisî vali iken aldığı maaşının tamamını fakirlere dağıtan, kendi el emeği ile yaptıklarını satarak geçinen, mal ve para biriktirmeyi İslam’ı anlamamak olarak algılayan gönlü zengin bir sahabeydi.Etiketler