az yemek güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#533

Tâbiinin ( sahabelerden sonraki neslin) tanınmışlarından büyük veli, Ebu Bekir Abdullah b. Müzeni (r.a)  şöyle der:

“Allah Teâlâ üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve çok salih amel edip az istirahat eden kimselerdir.”

 

 

 

 

 

#579

Az ye çok şükret.

Maalesef bizler çok yiyip az şükredenlerden olduk.

#777

Bedenin selâmeti ve sıhhati, az yemek; ruhun selâmeti ve sıhhati, günahları terk etmek; dinin selâmeti ve sıhhati ise Peygamber efendimize (s.a.v) salât (hayır duâlar) getirmektir.

#1271

Bir gün yaşlı bir kadın, Şeyh Abdülkâdir Geylânî (k.s) hazretlerinin huzuruna geldi. Yanında oğlu da vardı. Yaşlı kadın şeyhe şöyle dedi:

Oğlumun size çok bağlı olduğunu gördüm. Ben hakkımı helal eyledim, ona izin verdim. Allah için onu yanına al.

Şeyh hazretleri de Allah rızası için onu kabul etti. Nefsiyle mücahede etmesini tavsiye etti, ahlakını güzelleştirmesi için bazı talimler verdi.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra yaşlı kadın oğlunu görmeye geldi. Baktı ki oğlu arpa ekmeği yiyor! Az yemekten ve uykusuzluktan zayıflamış, rengi sararmış… Kalkıp şeyhin huzuruna çıktı. Şeyhin önündeki tabakta tavuk kemikleri vardı. Yaşlı kadın şeyhe şöyle dedi:

Siz tavuk eti yiyorsunuz, benim oğlum ise arpa ekmeği yiyor!

Bunun üzerine Şeyh elini kemiklerin üzerine koydu ve  “çürümüş kemikleri dirilten Allah’ın izniyle ayağa kalkın” dedi. Tabağın içindeki tavuk kemikleri Allah’ın izniyle dirilip ötmeye başladı. Abdülkadir Geylanî (k.s) yaşlı kadına şöyle dedi:

Ne zaman ki senin oğlun da bu dereceye ulaşır, o zaman canının arzuladığı şeyi yesin!

Bu kerametle ilgili olarak Bediüzzaman Said Nursi (r.a) Hazretleri şu tesbitte bulunur:

“İşte, Hazret-i Gavs’ın bu emrinin manası şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.

#1283

Az uyku, az yemek insanı melek eder,

Çok uyku, çok yemek insanı helak eder.

#1767

Ünlü Yunan bilgesi Sokrates'in evine, bir gün çok sayıda misafir gelmiş. Yemeğe kalmaları gerekince, karısı Sokrates'i mutfağa çağırmış:

"Görüyorsun, çok az yemeğimiz var. Bunlar, konuklara yetmeyecek, acaba ne yapsak?"
Sokrates, düşünmüş, sonra:
"Gelen misafirler tok gözlü, alçak gönüllü iseler yeter, demiş. Yok, eğer, bunlar aç gözlü, kendini beğenmiş kimselerdense, ne yapsak yetişmez."Etiketler