Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#328

Müslümanlar çan sesini duyduğunda kiliseye ibadete koşan Hıristiyanları, Allah’ın varlığını inkâr eden ateistlere nazaran her zaman için kendilerine daha yakın bulmalıdırlar.

#503

Ey Müslüman, kendi halini bir düşün. Acaba Allah için Allah’ın bir dostunu dost edindin, düşmanını da düşman saydın mı? Yoksa sevip sevmemekte kendi heva ve nefsine mi uymuşsun? Kendine ağla. Gece-gündüz Allah’a tövbe ve istiğfar et.

#560

Müslüman, alan el olmaktan ziyade veren el olmak için gayret göstermelidir.

#580

Müslüman zevk için yemez, yaşamak için yer.

#581

Müslüman, din kardeşinin hatalarını bağışlar, kusurlarını araştırmaz, sırrını saklar, her zaman huzur ve saadeti için dua eder.

#3651

Müslüman her konuda, din kardeşini kendine tercih etmelidir. Kâmil imanın alameti budur.
Birçok talebesi, dergâhı olan bir şeyhi, yıllar sonra talebelerinden biri perişan halde, Bağdat'ta tellallık yaparken görmüş. Yanına varıp sormuş:
Hocam, çok merak ettim, bu hallere niye düştünüz?
İbret almanız için söyleyeyim. Bir gün evime misafir gelmişti. Yemekte balık vardı. Misafire ikram etmeden önce balığın iyi taraflarını kendime ayırıp kılçıklı tarafını ona verdim. İşte başıma ne geldiyse bundan geldi.

 

#970

Müslümanlar, hiç bir zaman dini inanışlarını işkence ve zor ile kimseye kabul ettirmeye çalışmamışlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) mağlup ettiği düşmanlarına karşı en insanî hareket ve merhameti göstermiştir. Bu, tarihin sabit olmuş bir hakikatidir.

Lord HADLI

#981

Ölümden kaçmaya çalışmanın ahmaklık olduğunu bilen müslüman, ölümü sukünetle karşılar ve ona hazırlık yapar. Hazırlıkları hem son nefeste iman ile göçmeye, yani hüsn-i hatimeye, hem de ölüm sonrasındaki hesap gününe yöneliktir. Böyle bakıldığında müslümanın dünya hayatının aslında bütünüyle ölüme ve sonrasına hazırlıktan ibaret olduğu görülecektir.

#1323

Kurban ibadeti, Cenab-ı Hakk’a yakınlığın, müslüman yardım ve dayanışma ahlakının bir sembolüdür.

#1390

Namaz kılmayan Müslüman değildir.

Hz. Ömer (r.a.)

 

Namaz, iman ile küfür arasında bir perde, mü’min ile kafiri birbirinden ayıran alamet-i farika’dır.

#1692

Ey Müslüman! Sade bir hayat sür, lüksün evine giremediği bir dava adamı ol.

#1782

Müslüman zengin de olabilir; ama hem zenginliğin kaynağı (servetin elde ediliş yolu) meşru olacak, hem de servet üzerindeki “başkalarına ait haklar” ödenecek.

#1782

Müslüman zengin de olabilir; ama hem zenginliğin kaynağı (servetin elde ediliş yolu) meşru olacak, hem de servet üzerindeki “başkalarına ait haklar” ödenecek.

#1814

İdare ettiği ülke yani Roma yanarken nev'i şahsına mahsus bir zevk anlayışıyla zevk duyan Neron ölürken: "Dünya bir büyük sanatkâr kaybediyor" diye bağırıyordu. Hayatı türlü maceralarla geçen ünlü Rus yazar Puşkin ise, son sözlerine derin derin içini çekerek başlamış ve: “Hayat bitti” demişti. Sonra ağır ağır: “Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni diye söylemişti. Fransız şair ve yazarı Victor Hugo’nun şan ve şeref içindeki renkli hayatı biterken son sözü: “Kara bir ışık görüyorum” olmuştu. İman sahiplerinin son anları ise bambaşkaydı. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi r.a. ölüm döşeğinde hanımının “Va kaberah (aman ne kötü) diye sızlanması karşısında –Va teberah (aman ne iyi) Peygamberimize  (s.a.v.) ve dostlarına kavuşacağım” diyor ve bu şevkle ruhunu teslim ediyordu. Yavuz Sultan Selim hasta yatağında başucunda bulanan vezirine sorar:

Bu ne haldir. Hasan Can? Hasan Can ise:

Hünkârım, Cenab-ı Hak’ka yönelecek zamandır, diye cevap verir. Bu sözler üzerine Yavuz celallenmiş ve:

Ya sen şimdiye kadar, bizi kiminle bilirdin? Cenab-ı Hak’ka yönelişimizde bir kusur mu gördün? Sure-i Yâsin tilavet eyle (oku) diyerek son emrini vermiştir. Birlikte okudukları Yâsin’in selam ayetine geldiğinde, Yavuzlukla Selimliği birleştiren koca hakana yüce Allah’ın (c.c) selamı erişmişti.  

Pakistanlı büyük vatanperver şair, Mevlana dostu Dr. Muhammed İkbal’in son sözleri: ”Hâşâ ben ölümden korkmuyoruym. Çünkü ben müslümanım. Her müslümana yakışan da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine açılan perdedir.” olmuştur.

Peygamper (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor. “Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz.”

 

#1926

Ebubekir Sıddık (r.a) kat ettiği mesafenin sırrını şöyle açıklar:

“Rabbime ibadetin zevkini alabilmek için, Müslüman olduğumdan beri karnımı tıka basa doyuramadım. Yine Müslüman olduğumdan beri Rabbime kavuşma iştiyakından dolayı kana kana su içemedim!”Etiketler