Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#635

Şükürsüz ve edepsiz kimse, Cenabı- Hakk’ın lütuf ve ihsanından mahrum kalır.

#1164

Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyor ki:
"İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun, gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı, Cehennem ateşi yapmaz. Yâ Rabbî! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duâyı kabûl eyle."

#1719

Biliriz ki dünya hayatı ebediyet yolculuğunda sadece bir konaklamadır. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz her ne varsa aslında bize ait değildir, geçici bir emanettir. Bu emaneti bizim liyakatimiz değil, Rabbimizin lütuf ve ihsanı avuçlarımıza tevdi etmiştir. Bunları büyüklenme ve tahakküm aracı yapmak, kendini müstağni görmek ise kesinlikle reddedilmiştir.

#1885

Bir kâfir için varlık âleminde düşünülebilecek yegâne müstahak yer cehenneminde bir yer işgal etmek bile onun için hak etmediği bir lûtuf sayılmalıdır.

 Etiketler