Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#642

Göz ışıkla, akıl ilimle, kalp ise imanla ve aşkla doyar.

#692

Göz görmek için nasıl güneşe muhtaç ise, akıl da görebilmek için vahiy güneşine muhtaçtır.

#790

Allah için ağlayan göz ne mübarektir. Aşk ile yanan yürek ne mukaddestir.

 

#879

Arifler, nefsin iki büyük başı olduğunu, birinci başının iki kaşımız arasındaki birleşme yeri olup, bununla akla, gözlere, kulaklara, kalbe, dile… tesir ettiğini; ikinci başının karında bulunduğunu ve bununla da mideye ve avret yerlerine tesir ettiğini söylemişlerdir.

#1385

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Hz. Ömer (r.a)Etiketler