Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#678

Ehl-i beyt sevgisi Ehl-i Sünnet’in asıl sermayesidir. Ehl-i Sünnet mensuplarını Hz. Ali’yi sevmemekle suçlayan ve Hz. Ali’yi sevenlerin sadece Rafızîler olduğunu iddia edenler ne kadar cahil, ne kadar bağnaz kimselerdir! Hz. Ali’ye sadece sevgi beslemek Rafızîlik değildir; Rafızîlik Hz. Ali dışındaki üç halifeye karşı tavır almaktır. Sahabeye tavır almak da dinen yerilmiş, sapkınlık alameti olarak kabul edilmiştir.

İmam Şafii (r.a.) şöyle der:

“Muhammed (s.a.v)’in ailesini sevmek eğer Rafızîlikse, insanlar ve cinler şahit olsun, ben Rafıziyim.”  Etiketler