Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#736

Kibarlık asaletin, nezaketsizlik ise bayağılığın, cahilliğin işaretidir.

Kibarlık insanlara, kabalık ise hayvanlara yakışır.     

 

#1316

Bir gece vakti halife Ömer b. Abdülaziz (r.a) bir şeyler yazıyordu, yanında da bir misafiri vardı. O sırada lambanın sönmek üzere olduğunu fark ettiler.

Misafir:

Ben lambayla ilgileneyim, yağ koyayım, dedi. Halife:

Misafire hizmet ettirmek asaletten değildir, dedi. Misafir:

O halde hizmetçiyi kaldırıyorum.

Halife:

Hayır olmaz. O şimdi yeni uykuya dalmıştır, dedi.

Sonra kendisi kalktı, kabı getirip lambaya yağ koydu. Misafiri dedi ki:

Ey müminlerin emiri, neden bu işi kalkıp kendiniz yaptınız?

Ömer b. Abdülaziz (r.a) ona şu cevabı verdi:

Ne olmuş ki! İşte Ömer olarak gittim, Ömer olarak döndüm.

#1654

Bir gün Kureyşli bir grup, aslen İranlı olan Selman-ı Fârisî r.a. Hazretlerinin yanında asaletleriyle övünmeye başlarlar. Selman-ı Fârisî onları dinledikten sonra der ki:

Benim övünecek bir tarafım yok. Çünkü bir damla sudan yaratıldım. Yine bir cesede dönüşeceğim. Sonra kıyamet günü terazi karşısına gideceğim; eğer sevabım ağır gelirse iyi ve üstün bir insanım, yok hafif gelirse düşük bir insanım.Etiketler