Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#380

Tarih gösteriyor ki, mahkeme salonları savaş alanlarından sonra en korkunç zulüm sahneleridir. Savaş alanlarında nasıl ki birçok masum kanlar dökülüyorsa, mahkeme salonlarında da, nice masum insan idama mahkum ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyorlar.

#793

Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkûmdur.

 

#1699

İstişare yapılmadan tatbik edilen işler başarısızlığa mahkûmdur.

Hz. Ömer r.a. Etiketler