Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#817

Peygamber Efendimiz s.a.v. hanımlar hususunda sahabelerine nasihatte bulunur ve onlara karşı muhabbeti zedeleyecek davranışlardan uzak durmalarını tembihlerdi. Nitekim muhtelif zamanlarda şöyle buyurmuşlardır:

“Kadınları dövmeyiniz! Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.”
“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”
Hz. Âişe validemizin ifadesiyle, kendisi de hayatı boyunca hiçbir hanımına el kaldırmamış ve hiç kimseye eliyle vurmamıştır.Etiketler