Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#818

 

Allah dostlarından Fudayl bin Iyâz’ın şu hâli, kâmil bir mü’minin gönül kıvamına ne güzel bir misâldir:
Kendisini ağlarken gördüler:
“Niçin ağlıyorsun?” dediler. O da:
“Bana zulmeden bir zavallı müslümana üzüldüğümden ağlıyorum! Bütün kederim, onun kıyâmette rezil olmasındandır.” buyurdu.

#1864

İnsanları çekiştiren kimsenin hali, bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya batıya, her yana atan kimsenin haline benzer.

Fudayl bin İyaz 

#2021

Nice âlimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Yüce Allah böyle durumlardan korusun.

Fudayl bin İyâzEtiketler