Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#831

 

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz, Cebrâîl (a.s)’a sordular:
“Ya’kûb’un Yûsuf’a olan hicrânı ne dereceye varmıştı?”
Cebrâîl (as) da:
“Evlâdını kaybeden yetmiş annenin toplam hicrânına!” cevâbını verdi.
Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz:
“O hâlde onun sevâbı ne kadardır?” diye sordular.
O da:
“Yüz şehîd sevâbıdır. Çünkü O, Allâh’a bir an bile sû-i zan beslemedi.” dedi.

 Etiketler