Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#508

Yaşça kendisinden küçük bir dostu, birkaç gün evvel kalbini kırdığından dolayı, özür dilemek için Ahmed Haşim’in yanına varır. Elini öptükten sonra:

Efendim, der, özür dilerim. Herhalde sizi darılttım.

Haşim cevap verir:

Büyükler sadece kızar, darılmaz.

#787

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

 

#853

Darıldığın bir şeyden dolayı canın sıkıldığı zaman feryâd etme. İşini Allah-ü Teâlâ’ya teslim et. Bu niçin böyle oldu diye Hakk'a îtirâz etme. Çünkü Hakk'a îtirâz eden pişman olur. Allah-ü Teâlâ’nın kazâ ve kaderine râzı olan kimse, pek yüksek ve şerefli derecelere kavuşur. Matlûbu ve maksûdu peşînen verilir. Sıkıntıları ondan gider. Evliyânın sözlerini yerine getirip, onlara sâdık kaldıklarından ve kendilerini Allah-ü Teâlâ’ya teslim, işlerini de havale etmelerinden dolayı başkalarından üstün olur. Bir sıkıntın olduğu zaman ümîdini kesme. Duâlara icâbet eden Allah-ü Teâlâ’nın fazlından ve lütfûndan ümitli ol. Nice sıkıntı ve darlığın peşinden Allah-ü Teâlâ’nın yardımı yetişmiştir.

 Etiketler