Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#867

İmam-ı Şafiî (r.a.) şöyle buyuruyor.

“Doyuncaya kadar yemek yemeyeli onaltı sene oluyor. Bu süre zarfında bir kere doyuncaya kadar yemek yedim; onu da hemen geri çıkardım. Doyuncaya kadar yemek bedeni ağırlaştırır, kalbi katılaştırır, fetaneti (basiret, ince anlayış) köreltir, uyku getirir ve ibadet zevkini azaltır.”

İmam-ı Şafiî (r.a.) geceyi üçe böler ve birinci kısmı kitap yazımına, ikinci kısmını uykuya, üçüncü kısmını da namaza ayırırdı. Ömrünün sonlarına doğru rahatsızlığı görenleri acındıracak seviyeye ulaşmıştı. Bir gün olsun şikayetçi olmadı, hatta şöyle dua etti:

“Allah’ım! Eğer bu hastalıkta senin rızan varsa, onu arttır.”

 Etiketler