Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#870

Hem dünya hem de dünyanın yaratıcısının sevgisini aynı anda kalbinde taşıdığını söyleyen kimse yalancıdır.

#1038

"İsaac Newton güneş sisteminin benzeri bir cihaz yaptı. Bu cihazın kolunu çevirdiğinde gezegenler, hesaplanmış hızlarına göre kendilerinin ve aynı zamanda güneşin etrafında dönmeye başlıyorlardı. Bir gün evinde otururken, Allah'a inanmayan bir dostu ziyaretine geldi. Bu muhteşem tertibatı görünce hayretle:

"Ne kadar güzel bir şey, kim yaptı bunu?" diye sordu. Newton:
"Hiç kimse" deyince,
"Herhalde ne söylediğimi anlamadın?"
"Evet, ne dediğini anlıyorum. Bu cihaz kendi kendine tesadüfen oluştu ve evrimleşerek bu hâle geldi."
"Sen herhalde beni deli sanıyorsun?" Konuşmanın burasında Newton yerinden kalkar ve elini misafirinin omzuna koyarak:
"Bu gördüğün cihaz güneş sistemi dediğimiz ve kanunlarını senin de bildiğin eşsiz yapının basit bir modelidir. Güneş sisteminin bu basit maketinin bir yapıcısı olması gerektiğini müdafaa ediyorsun da, aslının bir yaratıcısı olacağını niçin kavrayamıyorsun?" der.

#1415

Yaradana isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#1686

İyiliği kime yaptığına değil, kim için yaptığına bakılmalıdır. Allah için yapılan hiçbir amel, ibadet ve iyilik zayi olmaz. Atalarımız, “Sen bir iyilik yap denize at, balık bilmezse hâlık (yaratıcı) bilir” demişlerdir.

 

#1824

Darwin'in teorisi, ilk organizmaların nasıl meydana geldiğini ve hayatın nasıl başladığını izahta yetersizdir. Nitekim Darwin 22 Mayıs 1863’te yazdığı bir mektupta, “aslında şu anda Tabiî Seleksiyon teorisindeki iddia, genel düşüncelere yaslanmak mecburiyetindedir…Teferruata indiğimiz zaman, hiçbir türün dahi evrim neticesinde değiştiğini ispat edemeyiz. Mevcut değişmelerin ise, teorinin temelindeki izahta olduğu gibi, türün mükemmelleşmesine yarayan değişmeler olduğunu gösteremeyiz. Ayrıca neden bazı türlerin değişip diğerlerinin değişmemiş olduğunu da açıklığa kavuşturamayız “demektedir.

Darwin’in teorisini benimseyenlerden S. BATESON, bir ilmi toplantıda: “Talebeler bize türlerin menşeini izah etmemiz için sorular sordukları zaman doğru dürüst cevap veremiyoruz. Çalışmaların neticesinde yeterli delillerin bulunabileceğine inanmıştık. Şimdiye kadar ki araştırmalar sonunda herhangi bir müspet netice elde edilemediği gibi, menfi sonuçlarda inkâr edilemeyecek kadar çoğalmıştır.” Şeklinde konuşuyordu.

Sokrat “Şüphesiz ki yeryüzünde ve kâinatta meydana gelen hadiseleri tesadüfün eline bırakmak akıl kârı değildir, der.”

Ünlü fizikçi Spencer ise, “Biz kâinatta meydana gelen hadiseleri, idrak üstü bir kudretin tezahürüne bağlamak mecburiyetinde olduğumuzu itiraf etmeliyiz…” demektedir.

Matematikçi Eddington‘da, “Bu kâinatın gerisinde hâkim ve kudretli bir yaratıcı mevcuttur. Yaratma gücüne Allah’tan başka kimse sahip değildir.”der.Etiketler