Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#19

Kul, kıldığı namazdan tat, feyiz alamıyorsa, o kul hâlâ ham, yani imanı kemale ermemiş demektir.

#67

Kul’dan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti arttırmak asla kesilmez.

Hz. Ali (r.a.)

#240

Allah, sevdiği kulunu ona ihtiyaç duyulan yere gönderir.

#254

Eğer işlerimizde muvaffak olamıyorsak, işlediğimiz günahlar yüzündendir. Çünkü Allah-ü Teâlâ günah işleyen kulunu muvaffak etmez.

#339

Ey Müslüman! Unutma ki sevgilinin (Allah’ın) kulu için seçtiği her şey, her hal, kul için güzel ve sevgilidir.

#401

Kul için dertlerin, belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticesi hayırdır, iyiliktir. Çünkü günahların af olmasına veya ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

#889

Kul her zaman şeytana düşman olmalı, nefsi ile kavgalı olmalı.

#918

Kulun kalbi Rabbine erince, Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

 

 

#1304

Büyük İslam âlimi Fahruddin Razi (r.a) ‘Tefsirul-Kebir’ diye bilinen ‘Mefatihu’l-Gayb’ını bitirmek üzeredir. Asr suresine kadar gelmiştir. Fakat bu surenin “Andolsun zamana ki, insan gerçekten büyük bir ziyan içindedir” mealindeki ilk iki ayeti arasında münasebet kurmakta zorlanmaktadır. Allah-ü Teâlâ’nın üzerine yemin ettiği ‘zaman’ anlamındaki ‘asr’ ile insanın ‘hüsran’ı, yani yanılgısı yahut uğradığı büyük zarar ilişkisine dair düşündükleri içine sinmemektedir.

Bu sıkıntıyla çıkıp dolaştığı günlerden birinde, pazarda buz satan bir adama rastlar. Adam, etraftan gelip geçenlere yalvarırcasına şöyle seslenmektedir:

-Sermayesi eriyen şu kula merhamet edin!

Razi bu sözleri duyar duymaz;

Anladım, der; Asr suresini şimdi anladım.

#1671

İmam Rabbanî k.s. şöyle buyuruyor:

“Allah-ü Teâlâ, hiçbir zaman kullarına kaldırmaya güç yetiremeyecekleri büyük bir kaya parçasını kaldırmalarını emretmemiş. Kullarına kıyam, kıraat, rükû ve secdeden oluşan ve gayet kolay olan namazı emir buyurmuş. Emir buyurduğu ibadetlerin hepsi de çok kolaydır. Oruç da aynı şekilde pek kolaydır. Zekat da son derece kolaydır. Allah, zengin olan kullarına mallarının hepsini veya yarısını vermelerini emretmemiş, sadece kırkta birini vermelerini yeterli görmüştür.”

#1837

İyi bir insan olmak, ancak iyi bir Müslüman (Allah’a kul) olmakla mümkündür.

#1872

Haram lokma yiyen kul, gaflet kapısını aralar.Etiketler