Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#473

Güzel ahlâk nedir? sualine, Ebu Muhammed Razi:

Güzel ahlâk, kulun Allah’a karşı yaptığı hizmet ve ibadetleri az bulması, Allah’tan gelen nimetleri de büyük görmesidir, cevabını vermiştir.

#923

-Güzel ahlâk nedir? Sualine, Ebû Muhammed Razi:

-Güzel ahlâk, kulun Allah’a karşı yaptığı hizmet ve ibadetleri az bulması, Allah’tan gelen nimetleri de büyük görmesidir, cevabını vermiştir.Etiketler