Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#62

İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefalet hiç eksik olmaz.

Hz. Süleyman a.s.

#249

Dünya, üzerinden geçilip gidilmesi gereken suyu çok tuzlu bir denizdir. Bu çok tuzlu ve tatsız deniz suyundan susuzluğunu giderecek yani hayatını idame ettirebilecek kadar içenler için ciddi bir sorun yoktur, ancak bu tuzlu ve tatsız sudan kana kana içenler, yani fani ve lanetli dünyayı elde etmeye, sahiplenmeye kalkışanlar ahiretlerine en büyük kötülüğü yapmış olurlar.

#948

Elinden geldiği halde kötülüğe mani olmayan, onu teşvik ediyor demektir.

#1526

“Kim ne yaparsa kendisine yapar” denilmiştir. İyilik de kötülük de sonuçta sahibine döner. 

#1726

İyilik yapmaya gücün yetmezse bari kötülük yapma.

Feridüddin Attar

#1785

Cüneyd-i Bağdadi henüz çocukken birisi ona sorar:

“Şükür hakkında ne biliyorsun?”

Küçük çocuk Cüneyd der ki:

“Şükür odur ki, Allah‘ın sana verdiği nimetlerle, günah ve kötülük yolunda kuvvet kazanmayasın!..”

#1919

İnsanlığın zîneti olan hayâ, sahibini her türlü kötülükten muhafaza eden manevî bir kalkandır.

#1944

Affedilmek ümidiyle isyana ve kötülüklere kalkışma! Zira hesabı geniş tutanların ekserisi zararlı çıkarlar. Her şeyde ölçülü olmak en emin yoldur.

#2024

Yüce Allah, Dâvud  a.s.’a şöyle vahyetmiştir.

Yâ Dâvud, âlimler iyilikle emretmeyi ve kötülüğü de nehyetmeyi bıraktıkları zaman, bil ki kendilerinden heybet gider, sefil ve şerli kimselerden olurlar.

Zebur’dan.Etiketler