Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#973

Ekber Şah bir şölen düzenlemiş ve her dinden insanlar bu şölene çağrılmıştı. Yeni uydurulan "Din-i İlahi" mensuplarına gayet süslü çadırlar ayrılmış, çeşitli yiyecek ve içeceklerle ağırlanmışlardır. Müslümanlar için ise paçavraya dönmüş eski çadırlar ve kuru ekmek uygun görülmüştü. Bu uygulama güya İslam'ın eskidiğini göstermek içindi.

Tören başlayınca, İmam-ı Rabbanî (k.s.) Hazretleri, müslümanların bulunduğu bölümü çizgi içine alıp, bir toprak parçasını Ekber Şah'ın bulunduğu tarafa doğru fırlattı. Birdendire çok şiddeti bir fırtına çıktı ve Ekber Şah'ın saray çadırlarında başlayan panik, birkaç kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Aynı anda müslümanların bulunduğu çadırlara sükûnet hâkimdi. Bu durumu gören Ekber Şah'ın adamlarından çoğu tevbe ederek İmam-ı Rabbanî Hazretleri'ne mürit oldular. Etiketler