Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#454

“İnsanı mutlu kılan, ne bedensel güçler, ne zenginliklerdir; insanı mutlu kılan, dürüstlük ve kötülüklerden sakınmaktır.”

#998

Güzel ahlakın ve dürüstlüğün yitirildiği, ticarette ve sosyal hayatta hak ve hukukun zedelendiği, korku ve güvensizliğin arttığı zamanlarda toplumda önce manevi sonra maddi bereket kalkar, gider.

#1018

İnsanın izleyebileceği en iyi siyaset, her zaman yalandan uzak ve dürüst olmaktır.Etiketler