Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#538

Sahabelerden biri, Hz. Ebu Bekir’in (r.a) yanına gelerek:

Çok günahkârım. Benim için dua eder misin? diye ricada bulunur.

Hz. Ebu Bekir (r.a)

Yârabbi, der. Bir günahkâr, bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle.

#1059

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ondan şöyle bir istekte bulunmuş: 

"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

#1059

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ondan şöyle bir istekte bulunmuş: 

"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

#1651

Büyükler buyurmuşlardır ki: “Bir kimse ile oturduğun zaman kalbinde bir genişleme hâsıl oluyorsa, o kimse Allah’a yakındır. Kalbinde bir sıkışma, içinde bir kasvet hissediyorsan, o adam Allah’a yakın olmayan ya asi ya günahkâr biridir. 

#1797

Yeryüzü günahkârların vatanıdır. Günahsız olanlar, dünyaya hiç gelmeyenlerdir. Fazilet, dünyaya günahsız gelip buradan günahsız gitmek değil, günahlarından temizlenmesini bilmektir.Etiketler