Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1080

 

Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi'nden başarılı bir şekilde dönmüştü. Bütün halk toplanmış onu şehre girerken alkışlamak için sabırsızlanıyordu. Ama Padişah, gece olmadan şehre girmek istemiyordu. Bunun sebebini herkes merak ettiği halde hiç kimse sormaya cesaret edemiyordu. 
Sonunda büyük âlimlerden olan İbni Kemal: 
"Padişahım, bir maruzatım var," dedi. Padişahın: 
"Efendi, ne istediğin varsa hiç çekinmeden söyle," demesi üzerine İbni Kemal cevabı merak edilen soruyu şöyle sordu: 
"Askerler merakta, bütün halk sokağa dökülmüş, sizi alkışlamayı beklerken siz hâlâ şehre girmezsiniz. Bunun sebebi hikmeti nedir?" Yavuz şu şahane cevabı verdi: 
"Efendi, sen bizi hâlâ tanıyamadın mı? Biz; şan, şöhret ve alkış toplamak için değil, Allah rızasını kazanmak için savaşırız."

#1081

Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, Mısır Ordusu Başkumandanı Kutatbay'ı karşısına alıp savaşın sonuçları hakkında konuşmaya başlamış. Kutatbay, Yavuz Sultan Selim'e yenilmelerinin sebebini şöyle ifade etmiş: 

"Hünkârım, bizim mağlup olmamızın sebeplerinden birisi de ölüm saçan o dehşetli toplarınızdır. Zamanında bir Berberi, Venedik'ten bir top getirip bize satmak istemiş. Ama bizim devlet büyüklerimiz o zaman: Top, Hz. Peygamber'in: 'Kılıç ve ok kullanınız’, emrine aykırıdır, top bir bid'attir, kullanmak caiz olmaz, diyerek almamışlar... 
Yavuz Sultan Selim, Kutatbay'ı dikkatle dinledikten sonra şöyle demiş: 
"Hiç şüphemiz yok ki; kuvvet Allah'tandır. Madem siz böylesine Kur-an'a ve Sünnete bağlıydınız da Hz. Peygamberin:

“Silaha aynı silahla mukabele edin”; emrine niçin itaat etmediniz? 
Hz. Peygamberden bu yana 900 sene geçti, o zaman kılıç ve ok devriydi. Bugün ise top devri..."

#1082

 

Yavuz Sultan Selim'e Mekke hâkimi şehrin anahtarlarını teslim etmişti. Bu olaydan sonra ilk cuma namazı kılındı. Cumanın ilk sünnet eda edildikten sonra İmam hutbeye çıktı. Son derece heyecanlıydı. Hutbede ilk defa bugün Sultan Selim'in adı okunacaktı. İşte şimdi hutbenin bu kısmında Padişahın isminin anılması vardı. İmam sesini yükseltti ve şöyle dedi. "Mukaddes yerlerin hâkimi, Sultan Selim Han..." İmam Efendi'nin söyleyecekleri henüz bitmeden, Padişahın sesi duyuldu: "Hayır! Biz mukaddes yerlerin hâkimi değil, hadimiyiz (hizmetkârıyız). Hutbe bu şekilde değiştirilsin..." Ve böyle de oldu. Hutbede bu ifade Yavuz Sultan Selim'in isteği üzerine imam tarafından değiştirilerek şöyle okundu: 
"Hadimü'l-Harameyn eş-Şerefeyn Sultan Selim Han bin Bayezid Han..." Etiketler