Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1086

 

Bir Ramazan günü III. Mustafa'nın veziri Koca Ragıp Paşa'nın konağında yapılan sohbet esnasında Ragıp Paşa, Şair Haşmet'e hitaben:

"Senin de borcun var mı Haşmet," diye sormuş ve ondan şu cevabı almış:

"Evet, Efendim, var." 
"Ne kadar?" diye sorunca da:

"Mahalle bakkalına bin kuruş, kasaba beş yüz kuruş..." şeklinde cevap almış. Ragıp Paşa sorusunun anlaşılmadığını düşünerek şu açıklamayla birlikte tekrarlamış sorusunu: "Ben onu sormuyorum, oruç borcun var mı onu soruyorum." Şair Haşmet, bu soruyu da şöyle cevaplamış: "Paşam oruç borcunu Allah sorar. Sizin soracağınız kul borcudur."Etiketler