Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1096

 

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, bir gün Padişah Ahmed'in gönderdiği hediyeyi kabul etmeyip, geri iade etmiş. Bunun üzerine Padişah da o hediyeyi bir başka âlim olan Abdülmecid Sivasi'ye göndermiş. Abdülmecid Sivasi ise Padişahın gönderdiği hediyeyi kabul etmiş. 
Bunun üzerine Padişah: 
"Abdülmecid Efendi! Aziz Mahmud senin kabul ettiğin hediyeyi kabul etmemişti," dediğinde Abdülmecid Efendi şöyle demiş: 
"Aziz Mahmud, anka kuşu gibidir. O öyle şeylere itibar etmez ki..." 
Sultan Ahmed, bu kez de Aziz Mahmud'a: 
"Senin kabul etmemiş olduğun hediyeyi Abdülmecid Sivasi kabul etti," dediğinde, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri şöyle demiş: 
"O deniz gibidir; içine bir damla necasetin düşmesiyle pislenmez."Etiketler