Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#161

Amel’den yoksun âlim, yağmursuz buluta benzer.

#161

Amel’den yoksun âlim, yağmursuz buluta benzer.

#996

Herhangi bir önemli işinde öncelikle Allah’tan (c.c) hakkıyla korkan alimlerle istişare etmelisin.

#1000

Herkezden fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek düzeyde âlim çok azdır.

#1000

Herkezden fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek düzeyde âlim çok azdır.

#1004

Gerçek âlimler sükût etmeyi, konuşmaktan daha çok severler, ilimleriyle amel ederler. Sünnet-i Seniyyeye titizlikle riayet ederler. Her daim istikamet üzere olurlar.

Dinin konuşulmaktan ziyade yaşanılan ve yaşamak üzere öğrenilen bir ilim olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayalım.

#1007

Basit dünyevi menfaatler uğruna, bu menfaatleri sağlayacak mevkide olan bir fasık, zalim yahut kâfire yaranmak, şirin görünmek için onun hoşuna gidecek tarzda davranmak Allah’ın (c.c) gazabını celbeden ne alçakça bir davranış biçimidir.

#1023

İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir!

#1023

İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir!

#1129

İlmiyle amel etmeyen âlim, itaatte bulunmayan bilgisizden beterdir. Hiç olmazsa ilmi olmayan; "Bilseydim böyle bir iş yapmazdım." der.

#1129

İlmiyle amel etmeyen âlim, itaatte bulunmayan bilgisizden beterdir. Hiç olmazsa ilmi olmayan; "Bilseydim böyle bir iş yapmazdım." der.

#1156

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Hz. Ali r.a.

#1196

İlmiyle amel etmeyen âlimin sözleri, düz bir taşın üstünde suyun durmadığı gibi, akıp gider, karşısındakine tesir etmez, kayar gider.

#1251

Süfyan-ı Sevri Hazretleri anlatır: 
Kâbe’yi tavaf ederken, her adımda salâvat okuyan birini gördüm. Ona; “Sen gerekli duaları bırakıp hep salâvat okuyorsun. Her yerde okunacak dua var” dedim. “Sen kimsin?” dedi. Ben de kendimi tanıttım. “Sen avamdan değilsin, âlimsin, sana anlatayım” diyerek başladı: 
Babamla Beytullah’a gitmek üzere yola çıkmıştık. Yolda babam hastalandı. Onu tedavi etmek için epey uğraştıysam da babam vefat etti. Baktım, ölünce yüzü karardı. Yüzünü kapattım. Yanında uyuya kalmışım. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü hiç kimse görmemiştim. Çok güzel kokuyordu. Babamın yanına geldi. Yüzündeki örtüyü kaldırıp elini babamın yüzüne sürdü. Babamın siyah yüzü nurlandı, bembeyaz oldu. Bu zata kim olduğunu sorunca, “Ben Resulullahım. Baban, ömrünü boşa harcadı. Fakat bana çok salâvat okurdu, şimdi sıkıntıda olduğunu bildirdiler, kendisi de benden yardım istedi. Çok salâvat okuyan mümine ben elbette yardım ederim” buyurdu. Uyanınca babamın yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. İşte bu yüzden her yerde Peygamber efendimize çok salâvat okuyorum.

#1342

Ey gafil! Dünyevi menfaatler peşinde koşan vaizlerin sohbetlerini dinlemektense bu eşsiz eseri düzenli bir şekilde okumaya devam etmek bin kat evladır.

#1447

Cahiller içindeki bir âlim, ölüler içindeki diri gibidir.

#1447

Cahiller içindeki bir âlim, ölüler içindeki diri gibidir.

#1622

Kapısında insanları hemen kabul etmeyen âlime bir velî gelir ve “Allah’a nisbetle Peygamberin konumu nedir?” diye sorar. Âlim, bu soru karşısında hatasını hissedercesine susmayı tercih eder. Velî cevabı kendisi verir: “Büyük dairede bir nokta! Ya senin Peygambere göre konumun nedir ki?”

#1811

Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

Hz. Ali r.a.

#1863

Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

Hz. Ali r.a.

#2015

Âlimler, Muhammed s.a.v. efendimizin ümmetine anne ve babalarından daha şefkatlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise ahiret ateşinden korurlar.

Yahya bin Muaz 

#2015

Âlimler, Muhammed s.a.v. efendimizin ümmetine anne ve babalarından daha şefkatlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise ahiret ateşinden korurlar.

Yahya bin Muaz 

#2017

Şu ümmet için en korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Hz. Ömer r.a.

 

#2018

Kıyamet gününde insanların içinde en çok pişman olanı ilmi ile büyüklük taslayan âlim olacaktır.

İbrahim bin Utbe

#2020

Âlim, haramı, helali bilen değildir. Âlim bildiği ile amel edendir.

Süfyan bin Uyeyne

Bir âlim, dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemâle eremez.

A’lâ bin Zeyyad r.a.

Âlim, ilmi ile Allah rızasını murad ederse, ondan her şey korkar. Fakat imi ile para yığmayı gaye edinirse, kendisi her şeyden korkar.

Muhammed bin Selem

#2026

Âlim, bildiği ile amel etmediği vakit, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi va’z u nasihat gönüllerden silinip gider.

Malik bin Dinar

#2027

Günahtan kaçınmayan âlim, ışık tutan bir kör gibidir, halka doğru yolu gösterir, kendisi görmez.

SadîEtiketler