Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1145

Bayezid-i Bistami bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra, o imam, Bâyezîd'e; "Siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz, nafakanızı nereden temin ediyorsunuz?" dedi. Hazret-i Bâyezîd bunu duyunca; "Ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım, bu ise câiz değildir." buyurdu.Etiketler