Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#514

Yunus, “ Dört kitabın manası bir elifte” dedikten sonra döner, söylediklerinin künhüne vakıf olmayan zâhir ehline sorar: “Sen elif dersin hoca manası ne demektir?”

Elif, harflerin evvelidir. Elif-bâ’daki bütün harflerin aslı eliftir; çünkü diğer bütün harfler elifin farklı formlarından müteşekkildir. Elifin noktası yoktur; kesrete bulaşmamıştır, vahdet üzeredir. Sonraki harfle birleşmez; kayıtsız ve hürdür. Ebcet hesabında elifin sayısı değeri 1’dir. Cenab-ı Hakk’ın has ismi olan “ Allah” lafza-i celali elif harfiyle başlar.

#1168

Bayezid-i Bistami hazretleri buyuruyor ki:
"Bizim sözlerimiz Kitap ve sünnettendir. Bu iki kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur."Etiketler