Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#262

İnsanlık için cehaletten daha büyük bela ve musibet yoktur. Çünkü cehalet kalbe inkâr ve isyan tohumları eker.

#385

Allah-ü Teâlâ, akıldan sonra, nefsi yaratmış ve ona, cehalet, şehvet, tamahkârlık, yalan, harislik, gadap, zulüm, fesatlık ve şirk gibi aşağı duygular vermiştir.

#696

Hz. İsa’ya (a.s) sormuşlar:

Terbiyeni kimden aldın?

Cevaplamış:

Allah beni cahille terbiye etti. Zira cahilin cehaletini gördüm, ondan uzak durdum.

#793

Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkûmdur.

 

#1047

Açlık yemekle, cehalet okumakla giderilir.

 

#1174

Bayezid-i Bistami buyurdu ki:

On şey insan varlığını öldürür:
1) Terbiye azlığı, 2) Cehâlet çokluğu, 3) Halktan nîmet beklemek, 4) Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı, 5) Baş olma sevdası, 6) Dünyâya lüzumundan fazla meyletmek, 7) Allah-ü Teâlâ katında nefis ile dostluk kurmak, 8) Çok yemek, 9) Çok uyumak, 10) Kalabalığa uymak.

#1633

Bizim irfanımıza göre servetin, tahsilin, mevki veya makamın kişiyi avam sınıfına dâhil olmaktan kurtaramadığını da hatırlatalım. Cehl-i mürekkep denilen en tehlikeli cehalet, tahsille kazanılıp statü ile keskinleşiyor çünkü.

#1804

Yanlış bilgiden sakınınız, çünkü cehaletten daha tehlikelidir.

Bernard  ShawEtiketler