Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#335

Büyük âlim Cafer-i Sadık, Numan adındaki talebesine sordu: “Akıl nedir?”

Numan şöyle cevap verdi:

“İyi ile kötüyü birbirinden ayıran şeydir.”

Cafer-i Sadık, bu cevabı yetersiz buldu ve:

“Bu kadarını atlar da yapabilir. At, yanına yaklaşanın; ona ot mu getirdiğini, yoksa kırbaç mı vuracağını anlar.”

Numan: “Öyleyse siz söyleyin akıl nedir?” dedi.

Cafer-i Sadık şöyle buyurdu:

“Akıl, iki önemli iyi şey bir arada karşına çıktığında, hangisinin daha iyi olduğunu ayırabilmektir.”

Hocasından bu hakikatli dersi alan Numan adındaki bu talebe İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir.

#1179

Bir gün Câfer-i Sâdık'a sordular:

"Allah-ü Teâlâ, faizi niçin haram kılmıştır?
Buyurdu ki: "İnsanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için, Allah-ü Teâlâ onu haram etti. Faiz haram olmasaydı, birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu."

#1193

Bir gün devrin meşhur âlim ve zâhidlerinden Dâvûd-i Tâî, Câfer-i Sâdık'ın yanına gelmişti. Ona dedi ki:

"Ey Peygamber efendimizin torunu! Bana bir nasihat ver. Çünkü kalbim karardı. O da buyurdu ki: "Ey Dâvûd! Sen, zamanımızın en zahidi, Allah'tan en çok korkanısın. Benim nasihatime ne ihtiyacın var?"
"Ey Resûlullah'ın torunu. Sizin bütün yaratılmışlara üstünlüğünüz var. O büyük Peygamberin kanı damarlarınızda dolaşmaktadır. Onun için herkese nasihat vermeniz, üzerinize vaciptir, borçtur."
"Ey Dâvûd! Ben kıyamet günü gelince, ceddim Muhammed aleyhisselâmın elimden yakalayıp;
"Niçin bana hakkıyla uymadın?" demesinden korkuyorum. Bu işler, nesep, soy işi değil, ibadet ve amel işidir. Dâvûd-i Tâî bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve dedi ki:
"Yâ Rabbî! Onun varlığı Peygamberlik soyundan meydana gelmiştir. Sözleri yaşayışı herkese senettir, delildir. Dedesi Resul aleyhisselâm, annesi Betûl (Hazret-i Fâtıma) olduğu halde, böyle düşünürse, Dâvûd da kim oluyor ki, yaptıklarının bir kıymeti olsun!"Etiketler