Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#12

Peygamber (s.a.v) efendimiz ayağı şişince ye kadar namaz kılardı. Bizlerin ise dünyanın peşinden koşmaktan ayaklarımız şişiyor.

 

#26

Ebedi saadeti, fani dünyada arayıp arzulamak, gafletin ve akılsızlığın en koyu halidir.

#47

Bir anlık öfke, insanın dünya ve ahiretini mahvetmeye yeter.

#66

Namazı terk edip, zamanının çoğunu televizyon karşısında geçiren kimsenin mabudu dünya olmuştur artık.

#132

Dünya, zevk ve sefa yeri olsaydı, insanoğlunun bir ömür çektiği bu sıkıntı, elem ve keder niye öyleyse?

#148

Akıllı ve ihtiyatlı ol ki nefis ve geçim sıkıntısı sakın seni aldatmasın.

Bu fani dünyada bir gün her şey bitip tükenir. İnsan öldüğünde ise tek kazancı bu fani dünya da işlediği salih amellerdir.

#237

Fakirden sadaka beklenmez, kör köre yol gösteremez.

O halde, fani insanların teveccühüne aldanmanın bir manası yok. Onlar da ölecekler, biz de. Kabristanın bir köşesinde alkışlayanlar hesap verecek, bir başka köşesinde ise alkışlananlar.

#249

Dünya, üzerinden geçilip gidilmesi gereken suyu çok tuzlu bir denizdir. Bu çok tuzlu ve tatsız deniz suyundan susuzluğunu giderecek yani hayatını idame ettirebilecek kadar içenler için ciddi bir sorun yoktur, ancak bu tuzlu ve tatsız sudan kana kana içenler, yani fani ve lanetli dünyayı elde etmeye, sahiplenmeye kalkışanlar ahiretlerine en büyük kötülüğü yapmış olurlar.

#249

Dünya, üzerinden geçilip gidilmesi gereken suyu çok tuzlu bir denizdir. Bu çok tuzlu ve tatsız deniz suyundan susuzluğunu giderecek yani hayatını idame ettirebilecek kadar içenler için ciddi bir sorun yoktur, ancak bu tuzlu ve tatsız sudan kana kana içenler, yani fani ve lanetli dünyayı elde etmeye, sahiplenmeye kalkışanlar ahiretlerine en büyük kötülüğü yapmış olurlar.

#354

Bu dünya fanidir. En büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa, davayı kaybedip ebedi hüsrana uğrayanlardan olur.

#394

Dünya kendisini kovalayandan kaçar kendisinden kaçanı ise kovalar.

#400

Mümin ahirette şefaatine nail olmak, dünyada da o toprakların feyiz ve bereketine ermek için Resul (s.a.v)’in kabrini ziyaret eder.

#414

Dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin temelinde insanoğlunun hırs ve açgözlülüğü yatmaktadır.

 

#415

Dünyayı geçici bir misafirhane olarak görmeyenlerin, imtihanı kaybetmesi kaçınılmaz bir sondur.

 

#416

Dünyada en çok cinayet maalesef haksız yapılan savaşlarda işlenir.

Dünyada en kirli insanlar ise eli kanlı katillerdir.

 

 

#478

Ebû Bekir Kettanî,

Hakkın rızasına ermek için, ne yapalım? diyenlere:

Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol, buyururlardı.

 

#531

Dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret de karşıdan geliyor. Her ikisinin de evlatları (bağlıları, isteklileri) vardır, Siz, gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya bakın. Sakın dünya evlatlarından olmayın.

Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#535

Dünyada ki 70–80 yıllık bir hayat cennetteki sonsuz hayatla kıyaslandığında bir hiç hükmündedir.

 

#559

Görüyoruz ki insan varlığı, başlangıç ve sonu itibarıyla buraya yani dünyaya ait değil. Ezelde başlayan bir yolculuğun misafirlik durağıdır bu dünya.

#666

Bu dünya fanidir, en büyük dava, baki olan âlemi kazanmaktır. İnsanın itikadı (imanı) sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

#668

“Dünya üç gündür: dün bugün ve yarın. Dün geçti, yarının geleceği belli değil, öyle ise, bugünün kıymetini bil.”

#679

Misafire ikram edin. Komşuya iyi davranın. Hastaları ziyaret edin. Cenazeleri teşyi edin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Dünya yüz çevirdi, veda etmek üzere. Ahiretin ise gölgesi düştü; karşıdan göründü. Bugün hazırlanma günüdür; yarın müsabaka var. Kazanan cennete, kaybeden cehenneme girecek!

Hz. Ali (r.a)

#718

Dünya ümitle korku dengesi arasında güzeldir. Herkes korktuğundan kaçar ama Allah’tan korkan, ona yaklaşır.

 

 

#822

 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle anlatır:
Rasûlullah (s.a.v) bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz:
“Yâ Rasûlallâh! Sizin için bir döşek edinsek!” dedik. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem:
“Benim dünyâ ile alâkam ne kadar ki? Ben bu dünyâda bir ağacın altında gölgelenen, sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim.” buyurdu.

#868

Kendisine dünya sevgisi ve dünyevi arzuların galebe çaldığı kimse, ehl-i dünyaya kulluk etmek zorunda kalır. Kanaat sahibi olan kimse ise, ehl-i dünyaya boyun eğme zilletinden kurtulur.

 

 

#921

Dünya ve âhirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlâk sahipleriyle görüşmemelidirler.

#932

Zulümün tam karşılığı “bir şeyi yerli yerine koymamak”tır. İnsan eğer dünyayı fani ve değersiz olan mevkiinden alıp baki ve değerli bir mevkiye koyuyorsa zulmediyor, zalimlerden oluyor demektir. Oysa meşhur sözdür: “Zulüm ile âbâd olanın ahiri berbâd olur.” 

#935

Alçak dünyanın mülküne talip olanlar, ahmak gafillerdir.

#938

Dünya, ilahi bir aşkla mevlevi gibi dönüyor.


 

#939

Dünya lanetlidir.

Allah için yaşanmayan bir dünya hayatı ise en büyük musibettir.

#949

Dünya bir gemidir. Bu gemiden her limanda (her gün) birileri iner, (ölür) birileri biner. (doğar)
 

#1011

Ölüm bizlere; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fani olduğunu, dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır.

#1044

Dünyamız! Güneşin etrafında büyük bir hızla dönüyor, fakat uzaya fırlamıyor ve üzerindeki yolcuları olan insanları, hayvanları, bitkileri ve cansızları, hiç incitmeden binlerce yıldır üzerinde taşımaya devam ediyor. Bu hadisenin kudret sahibi bir zatın tasarrufuyla gerçekleştiğini inkâr etmek en büyük budalalıktır.

#1118

Dünya ve ahirette iyilik, sabır ile ele geçer.

#1227

Dünya, çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, harâbdır... Her şeyi bırak Allah'a dön.

#1263

Ölüm; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fâni olduğunu ihtar eder görene. Dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır bizlere.

Ölümün nasihati, ola ki gözden kaçar endişesiyle, bizim cenaze merasimlerimizde söze de dökülür. Cenaze namazı için saf tutulduğunda tekbirden önce cemaate dönen hoca efendiler, musalladaki ölüyü işaretle “Unzurû bi-ayn’il-itibar” (ibret gözüyle bakınız) diye başlayan bir ikazda bulunurlar. İsterler ki insanlar hal ve hareketlerini bu ikaz istikametinde belirlesinler.

#1265

Dünyaya aldanmamak, nefse yenik düşmemektir.

#1277

En büyük ibret ölümdür. Ölüm insana kendi akıbetini, hayatının faniliğini hatırlatır durur.

#1315

Dünya’nın kelime anlamı “en aşağı olan” demektir, isminden bellidir alçak dünya.

#1348

Dünya değişen ve yok olan bir yer.

Dünyadakiler ise telef olmaya mahkûm.

Dünya malı ise az ve fani.

#1348

Dünya değişen ve yok olan bir yer.

Dünyadakiler ise telef olmaya mahkûm.

Dünya malı ise az ve fani.

#1362

Dünya için yaratılmadın ki öyle ise neden onu elde etmek için var gücünle çalışıyorsun a gafil!

#1404

Ahirette biçeceklerimiz, dünyada ektiklerimizdir.

#1405

Abdullah bin Mesud (r.a.) bir gün dostlarına şöyle dedi:

Sizler sahabilerden daha çok namaz kılıyor, daha çok gayret gösteriyorsunuz. Fakat onlar sizden daha faziletliydiler.

Sordular:

Bizden neyle daha faziletli oldular?

Abdullah bin Mesud (r.a.) şöyle cevapladı:

Onların dünyaya karşı sizden daha uzak ve ahirete karşı sizden daha düşkün idiler.

#1409

Bu dünya da kim güldü ki sen gülesin.

Yunus Emre 

#1448

Dünya imtihan yurdudur.

Kulluğun ücretini tahsil etme veya mükâfat görme yeri değildir.

#1454

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Said-i Nursi

#1458

Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner, Ademoğlu bir fenerdir, akıbet bir gün söner.

#1478

Dünya, âşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara, nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle, cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri

#1488

Hz. Osman r.a., kendisinden nakledilen son hutbesinde, Allah Teâlâ’ya hamdü sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz’e salat-u selamdan sonra şunları söylemiştir.

Allah Azze ve Celle size dünyayı, kendisiyle ahiret saadetini elde edesiniz diye vermiştir. Onu size güvenip bağlanasınız diye vermemiştir. Dünya son bulacak, ahiret ise baki olarak devam edecektir. Fani olan dünya sakın sizi şaşırtıp azdırmasın ve baki olanı unutturacak meşgalelerle boğmasın.

Baki olanı fani olana tercih edin! Zira bir gün gelecek, dünyanın ömrü bitecektir ve dönüş ancak Allah Teâlâ’yadır.

#1495

Dünya, sadece kendisini terk edeni terk eder.

Hz. Osman r.a.

#1532

Fakih de olsa, mürşid veya mürid de olsa, kişi bu alçak dünyaya bir kez kapıldı mı, bala düşmüş sineğe döner.

Sadi-i Şirazi

#1658

Dünyanın zararı herkese değil, sadece kendisini sevenleredir.

#1660

İnsanın dört büyük düşmanı vardır.

 Nedir onlar?

Nefs, şeytan, kötü arkadaş ve dünya.

#1674

Sadi-i Şirazî Hazretleri Gülistan’da diyor ki:

Musa Aleyhisselam, yeterli elbisesi olmadığı için kumun içine gizlenmiş bir fakir gördü. Adamcağız: “Ya Musa, bana dua ediver. Cenab-ı Hak bana bolca dünyalık versin. Çünkü zaruretten bitip tükendim.” dedi. Musa Aleyhisselam ona dua etti. Hak Teâlâ o yoksula dünyalık ihsan etti. Bir zaman sonra Musa Aleyhisselam Allah’a yalvarıştan dönüp geliyordu. Gördü ki o yoksul yakalanmış, etrafında kalabalık bir halk toplanmış.

Musa Aleyhisselam: “Bu ne iştir?” diye sordu. Dediler ki: “Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş ve birini öldürmüş. Şimdi onu kısas olarak idama götürüyorlar.” Musa Aleyhisselam, Yüce Yaratıcı’nın hikmet ve adaletini bir kez daha ikrar ve kendi tavrı için istiğfar etti. Sonra da: “Allah, kullarına rızkı pek bol verseydi, yeryüzünde azgınlık yaparlardı.” mealindeki ilahi kelamı dile getirdi. Kedinin kanadı olsaydı dünyadan serçenin neslini kaldırırdı. Seni zengin etmeyen Allah, sana layık olanı senden daha iyi bilir.

#1684

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.

Hz. Ali r.a

#1709

Dünyayı isteyen kimse ilim öğrensin.

Ahireti isteyen kimse ilim öğrensin.

Her ikisini de isteyen kimse ilim öğrensin.

#1715

Rivayet edilir ki Rabia Adeviyye’nin huzurunda bir topluluk dünyayı kötülemiş ve Rabia’da şöyle demiş: “İnsan bir şeyi severse onu çok anar.”

#1723

Hz. İbrahim a.s.’a inen sahifelerde şöyle buyurulduğu nakledilmiştir:

“Ey dünya! Senin yapmacık süslerin iyiler (ebrar) katında hiçbir kıymet ifade etmez. Zira ben onların gönüllerine sana husumeti ve senden yüz çevirmeyi yerleştirdim. Senden daha düşük bir şey yaratmadım. Senin her varlığın hakirdir ve yok olmaya mahkûmdur.

Seni daha ilk yarattığım zaman kimse için devamlı olmamanı ve kimsenin sende daimî kalıcı olmamasını takdir ettim.

İçlerinden bana iman eden, beni tasdik eden ve istikamet üzere bulunan salihlere müjdeler olsun. Onlara tekrar tekrar müjdeler olsun ki, mezarlarından kalkıp bölük bölük bana gelecekleri zaman onların mükâfatları, önlerinde parlayan nurları ve kendilerini kuşatan meleklerle beraber benden umdukları rahmete ulaşmalarıdır.” (İbn Ebi’d-Dünyâ, Zemmu’d-Dünyâ, 63.)

#1724

Hz. İsa a.s.’ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Dünyayı kendinize efendi (rab) edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle (kul) edinmesin. Servetinizi zayi etmeyecek birinin korumasına verin. Zira dünya hazinelerine sahip olanların çeşitli afet ve felaketlerle karşılaşmalarından korkulur.

Ama Allah’ın hazinelerine sahip olanlar için böyle bir korku yoktur.”

Yine şöyle demiştir:

“Ey havarilerim! Sizin için dünyayı ben yüz üstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın! Dünyanın kirli olduğunun bir delili, onda Allah’a isyan edilmesi, diğer delili de ahiretin ancak onu terk etmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, onu imarla uğraşmayın. İyi bilin ki, bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kısa süreli bir arzu, sahibine uzun süren bir hüzün ve pişmanlık vereceğini unutmayın!” (İmam Gazalî, İhyâ, 3/198)

#1724

Hz. İsa a.s.’ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Dünyayı kendinize efendi (rab) edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle (kul) edinmesin. Servetinizi zayi etmeyecek birinin korumasına verin. Zira dünya hazinelerine sahip olanların çeşitli afet ve felaketlerle karşılaşmalarından korkulur.

Ama Allah’ın hazinelerine sahip olanlar için böyle bir korku yoktur.”

Yine şöyle demiştir:

“Ey havarilerim! Sizin için dünyayı ben yüz üstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın! Dünyanın kirli olduğunun bir delili, onda Allah’a isyan edilmesi, diğer delili de ahiretin ancak onu terk etmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, onu imarla uğraşmayın. İyi bilin ki, bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kısa süreli bir arzu, sahibine uzun süren bir hüzün ve pişmanlık vereceğini unutmayın!” (İmam Gazalî, İhyâ, 3/198)

#1738

Biz, bu dünya ambarında buğday topluyor, bir yandan topladığımız buğdayı kaybediyoruz.

-Buğdayın kayboluşunun, farenin hilesinden olduğunu aklımızı kullanıp idrak etmiyoruz.

-Fare ambarı deldi. Onun hilesinden mahsul dağıldı.

-Ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday ölçeğini omuzla.

-O büyükler büyüğü,(Hz. Muhammed s.a.v) bak bir sözünde ne der: “Gönül huzuru olmadıkça namaz tamam olmaz.”

-Eğer ambar faresinin hilesi yoksa bizim kırk yıllık amelimizin buğdayı nerde?

-Bu kadar zamandır doğruluğumuzun, işimizin hasılı niçin ambarımızı doldurmadı?

Hz. Mevlana

#1744

Dünya ile ahiret arasındaki mesafe yalnızca bir son nefesten ibarettir.

#1780

Ölüm, insanoğlu için en büyük ibrettir. Ölüm, insanoğluna kendi akıbetini ve hayatın faniliğini hatırlatır durur.

#1831

Bu dünya ya gönül vermiş çoğu insan, dost ve akrabalarına “elveda” bile diyemeden bu dünyadan ahirete apansız göçüp gider. Demek ki bu lanetli dünyanın sevenlerine bile vefası yoktur.

#1832

Kader, insanın yüzünü her zaman güldürmez. Kestiğin karpuz bazen kelek bazen iyi çıkar. Hava bazen bulutlu bazen güneşlidir. Kaderine rıza gösterenler bu fani dünyada sıkıntısız, bunalımsız bir yaşam sürerler.

#1845

İyiler, iyiliklerinin karşılığını dünya da göremeseler bile ahirette kesinkes göreceklerdir.

 

#1908

Dünya ve cümle lezzetleri bal arısı gibidir. Tatlısı balı çoktur, ama kötülüğü ve ızdırabı ondan da çoktur.

Hucendî

                                       

#1910

O dünya ki, “azın, azı” denecek kadar önemsizdir. Gaflet içerisinde dünyaya rağbet edersek, dizginleri bütünüyle onun yani dünyanın eline vermiş olduğumuz halde ömrümüzü tamamlarız. Hak Teâlâ’ya yöneliş ve ibadetlerimiz eksik kalır.

#1914

Her ne kadar bu dünya, senin nazarına çok büyük ve nihayetsiz görünse de bilesin ki, ilâhî kudret karşısında o bir zerre bile değildir. Gözünü aç da bir bak; bir zelzele, bir kasırga, bir sel felâketi dünyayı ve içindekileri ne hâle getiriyor!

Hz. Mevlana

#1946

Fani dünya’ya düşkün olana hiç akıllı denir mi?

#1978

Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir.

1- Sana zulm edeni bağışlamak,

2- Seninle ilişki kesenle ilişki kurman,

3- Sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman.

#2020

Âlim, haramı, helali bilen değildir. Âlim bildiği ile amel edendir.

Süfyan bin Uyeyne

Bir âlim, dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemâle eremez.

A’lâ bin Zeyyad r.a.

Âlim, ilmi ile Allah rızasını murad ederse, ondan her şey korkar. Fakat imi ile para yığmayı gaye edinirse, kendisi her şeyden korkar.

Muhammed bin SelemEtiketler