Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1300

Yunus Emre (k.s) Tapduk Emre Hazretleri’nin mürididir. Nakledildiğine göre, yıllarca sırtında şeyhinin dergâhına odun taşıdı, hizmet etti. Bu odunlar arasında bir tek eğri odun bulunmazdı. Bir gün Tapduk Emre (k.s) sordu:

-Ey Yunus nedir bu hal? Bu odunlar arasında bir tek eğrisine rastlamak mümkün değil.

Yunus Emre şu cevabı verir:

-Sultanım! Bu kapıya odunun bile eğrisi yakışmaz.Etiketler