Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#337

Asıl olan, Allah-ü Teâlâ’ya çok ibadet etmek değil, muntazaman, güzel ve doğru (ihlâslı) bir şekilde ibadet etmektir. 

#337

Asıl olan, Allah-ü Teâlâ’ya çok ibadet etmek değil, muntazaman, güzel ve doğru (ihlâslı) bir şekilde ibadet etmektir. 

#811

Abdullah bin Ömer r.a. diyor ki:
“Kişi kalbini huzursuz eden şeyleri terk etmedikçe takvâ makamına ulaşamaz.”  Haris el-Muhasibî de takvânın bedendeki tezahürünün emirlere bağlanıp yasaklardan kaçınma; gönüldeki tezahürünün ise, Allah’ın farzları hususunda hesaba çekileceğini bilip, nâfile ibâdetleri sırf Allah için ihlâsla yapmak olduğunu ifâde eder.
 

 

#849

 

Bir zaman Bağdât'ta fiyatlar çok yükselmişti. Hayat pahalılığı çekilmez bir hâl aldı. Muhammed bin İsmâil bin Ebî Fudayl, Behlül-i Dânâ’nın yanına gelerek; 
"Ey Behlül! Müslümanların ve bütün insanların hattâ hayvanların rahatlaması için Allahü teâlâya duâ etmez misin?" dedi. 
O şöyle cevap verdi: 
"Allah-ü Teâlâ’ya yemin ederim ki, ben bu işe karışmam. Eğer bir buğday tanesi bir dinar olsa, bize emrettiği gibi Allah-ü Teâlâ’ya ibâdet etsek, o bize vâdettiği gibi rızkımızı verir." Sonra ellerini birbirine vurarak; "Ey dünyâyı ve süslerini toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp âhirete bir tedârik yapmadın, kıyâmet gününde Allah-ü Teâlâ’ya ne cevap vereceksin?" dedi.

 

#857

 

Bennân-ı Hammâl hazretleri buyurdu ki: 
"Allah-ü Teâlâ semâyı yedi kat yarattı. Her katta mahlûklar ve melekler yarattı. Bunlar O'na ibâdet ve itâat ederler. Birinci kat, yâni dünya semasında bulunanların ibadeti korku ve ümit üzere bulunmaktır. İkinci semada bulunanların ibadeti, muhabbet ve hüzün üzere bulunmaktır. Üçüncü semada bulunanların ibadeti, minnet ve hayâ üzere bulunmaktır. Dördüncü semada bulunanların ibadeti, şevk ve heybet üzere bulunmaktır. Beşinci semada bulunanların ibadeti, münâcaat ve iclâl, saygı üzere bulunmaktır. Altıncı semada bulunanların ibadeti, inâbet, tövbe ve tâzim, saygı gösterme üzere bulunmaktır. Yedinci semada bulunanların ibadeti ise, mürüvvet, cömertlik ve kurb, yakınlık üzere bulunmaktır."

 

#1124

Allah-ü Teâlâ’ya itaatte tam kul ol ki, mahlûklar karşısında tam hür olasın. Allah-ü Teâlâ’ya ibadet eden kimseye, mahlûklar itaat ve hizmet ederler.

#1322

Tevekkül sahibi olursan, rızık endişesiyle aşırı çalışmaktan kurtulup ibadet etmeye de vakit bulur, hayırlı işleri de hakkını vererek yaparsın. Tevekkül sahibi olmayan kişiyi, geçim derdi ve bunları yoluna koyma tasası Allah-ü Teâlâ’ya ibadet etmekten alıkoyar.

Sürekli geçim işleriyle meşgul olan kişi, zahiren ibadetten geri kalır. Kafasını geçim derdine takmış ve hep onu düşünüp hayal kuran ve çeşitli vesveselere kapılan kişi, kalbini ibadetlerine veremez.”

#1484

İhlâs, dünyevi faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allah’ü Teâlâ’nın rızası için yapmaktır. 

#1538

Lokman Hekim bir oğluna şöyle der;

“Oğul, miden dolduğu vakit tefekkür uyur, hikmet kaybolur ve azalar ibadet etmekte tembelleşir.”

#1631

Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. tarafından ‘ilmin kapısı’ olarak anılan Hz. Ali r.a., ilim öğrenmenin hazzını şu sözlerle anlatmıştır:

“Büyüyüp Rabbimi tanımadan, küçük yaşta ölüp cennete girmek beni sevindirmezdi. Allah Teâlâ’yı en iyi tanıyan kimse, haşyeti en fazla, ibadeti en çok ve Allah için nasihati en güzel yapandır.”

#1791

Ağaç istiyorsan tohum ekmelisin. Cenneti istiyorsan ibâbet etmelisin.

#1825

Madem ki gündüzleri dünyalık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundasın öyleyse neden geceleri de ibadet ve zikirle meşgul olarak edebi hayatını kurtarmak için çalışmıyorsun ki a gafil!

 

#1887

İnsanın bir Allah’ı olsun da, O’nu tanımasın, O’na ibadet etmesin; hiç mümkün müdür?

Rainer Maria RilkeEtiketler